Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
2.083  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
0003 Namens zijn vrouw, die erfgename is van Andries Bos, verklaart Jan Poortman een volmacht te verstrekken aan Reinier van Schooten, koopman te Kampen, wonend in wijk 3 nummer 44 en aan Joannes Kuijlman, in wijk 2 nummer 215 te Kampen, om namens hem op te treden bij het overlijden van zijn schoonvader Andries Bos, wonend in wijk 2 nummer 320 te Kampen en alles te doen wat noodzakelijk is.
Datum:
20-12-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Wijhe, G.J. van
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0003
gevolmachtigde:
Joannes Kuijlman  
Reinier van Schooten  
echtgenoot, volmachtgever:
Jan Poortman  
erfgename:
Jannetjen Bos  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-562a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0002 Hinke Anna Spree verklaart een volmacht te verstrekken aan Adriaan Gillis Camper uit Franeker, om haar te vertegenwoordigen in de afwikkeling van de nalatenschap van haar grootvader Sjoerd Taekes Schrik, die beheerd wordt door Sijbrand Hingst en Tjeppe Gratama uit Harlingen; tevens in de afwikkeling van de nalatenschap van haar moeder Metje Spree geboren Schrik, waarvan de administratie verzorgd wordt door Sijbrand Hingst en Wijbe Hanekruk te Harlingen.
Datum:
20-12-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Wijhe, G.J. van
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0002
gevolmachtigde:
Adriaan Gillis Camper  
Tjepke Gratama  
Wijbe Hanekruk  
Sijbrand Hingst  
volmachtgeefster:
Hinke Anna Spree  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-562a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0001 Rudolphus Johannes Woltgraft en Hendrik Idema verklaren goed gekend te hebben Marie Aartsen, weduwe van Willem Heshusius, overleden in oktober 1811 te Kampen.Zij weten ook dat er geen rechtsgeldige inventaris is opgemaakt van haar goederen, die overgaan op haar drie dochters: Kuniera Webbena Heshusius, weduwe van Abraham Hemsing en Johanna Maria Heshusius, beiden uit Kampen en Pauline Loefs Heshusius, echtgenote van Antony Hooyink van Papendrecht, rechter van instructie te Rotterdam en tenslotte op de kinderen van wijlen Samuel Nicolaas Heshusius, te weten Willem en Susanna Cornelia.Rudolphus Johannes Woltgraft en Hendrik Idema verklaren tevens dat de overledene geen ander pensioen genoot dan dat van f.100.- als weduwe van een gereformeerde predikant.
Datum:
20-12-1811
Aktebenoemingen:
notoriteit
Notaris:
Wijhe, G.J. van
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0001
Overledene:
Marie Aartsen  
Getuige:
Henri Idema  
Rudolphus Johannes Woltgraft  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-562a