Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
155  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
3652 Scheiding en verdeling van nagelaten vaste goederen bestaande uit: perceel 1 in 1811 door Peter en Hilligje was aangekocht; perceel 2 in 1811 aangekocht en perceel 3 in 1814 aangekocht van de erven Jacob van Heerdt met een totale waarde van ƒ 3000.
Datum:
21-05-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
erf, huis en where met een bleekveld  
bleekveld  
tuin  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3652
mede-gerechtigde:
Jan van der Kamp  
Lubbert van der Kamp  
Maria van der Kamp  
Hilligje Lubbers van der Weerd  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-556b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3604 Scheiding en verdeling van de huishoudelijke inboedel;huizen erven en wheren, Achter de Nieuwe Muur, wijk 3 nr. 42 en St. Jacobssteeg, wijk 3 nr. 178; een tuin met huisje aan het Cingel, sectie F. nr. 94; schulden, van wijlen het echtpaar S. Martens en G. Reurink. Perceel 1 werd door wijlen dit echtpaar in 1815 aangekocht bij publieke verkoop; perceel werd in 1824 aangekocht van de weduwe Praetorius; perceel 3 werd meer dan 30 jaar geleden aangekocht van de weduwe Bruins te Kampen. Uiteindelijk moet verdeeld worden ƒ 2231,87 over de beide erfgenamen.
Datum:
07-04-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis  
huis, erf en where  
tuin met tuinhuisje  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3604
Overledene:
Stephanus Martens  
Geertruida Reurink  
erfgename:
Wilhelmina Margritha Martens  
Maria Veldhuis  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-556a
 
 
 
 
 
Notariële akte
3590 Scheiding en verdeling van de boedel van B.van Oosten en wijlen P. Reumer: meubels, huizen erven en wheren in Bovenhofstraat en Achter de Nieuwe Muur, vorderingen en schulden uiteindelijk met een voordelig saldo van ƒ 2040.De boedel werd geinventariseerd op 26 januari 1828 en daarna is de administratie ervan gevoerd door de weduwe Reumer.
Datum:
05-03-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huizen, erven en wheren  
huizen, erven en wheren  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3590
moeder-voogdes:
E va Oedekerk  
Overledene:
Peter Reumer  
boedelhoudster, mede-gerechtigde, administratrice:
Berendina van Oosten  
gevolmachtigde:
Nicolaas Reichenbach  
Cornelis Rietberg  
Jan Schouwenburg  
erfgenaam, volmachtgever:
Albert Jan Reumer  
Peter Berends Reumer  
Gerhardus Reumer  
Erfgenaam:
Jan Reumer  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-556a
 
 
 
 
 
Notariële akte
3500 Scheiding en verdeling van de aandelen ingeschreven in het Grootboek NWS ter waarde van ƒ 46100 waarop wijlen de broers Adriaan en Arnoldus Lambertus Eschauzier ieder voor een elfde gerechtigd waren als zijnde opgekomen uit de nalatenschap van hun grootvader Jacob Abraham Uitenhage de Mist, waarvan hun moeder het vruchtgebruik genoot en de andere 7 broers en 1 zuster mede-erfgenaam zijn.Bigevoegd zijn een verzoek aan en een beslissing van de rechtbank alsmede 6 machtigingen. Zie ook akte 3504 en 3505.
Datum:
15-11-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3500
Overledene:
Adriaan Eschauzier  
Arnoldus Lambertus Eschauzier  
gevolmachtigde, bewindvoerder:
Veen Valck Jan Rudolph  
moeder-voogdes, erfgename:
Anne Amelie Uitenhage de Mist  
gevolmachtigde:
Andries Albert de Vries  
erfgenaam en volmachtgever:
Charles Albert August Eschauzier  
Chretien Henri Eschauzier  
Jean Pierre Brand Eschauzier  
Otto Eschauzier  
Erfgenaam:
Jacques Abraham Chretien Eschauzier  
Jean Jaques Corneille Tjebbe Eschauzier  
toeziend voogd, erfgenaam en volmachtgever:
Wilhelm Samuel Louis Eschauzier  
erfgename:
Ester Jacoba Eschauzier  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-555c