Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
32  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
2116 De borgenverklaren zich borg te stellen voor een bedrag van f.400.- inzake de voldoening van de accijns en opcenten die Jan Willem Reinder in het jaar 1833 verplicht is te betalen.
Datum:
30-09-1833
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
de Cellebroedersmolen  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2116
Belanghebbende:
Jan Willem Reinders  
Borg:
Frans Gunnink  
Aart Leeffers  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-549
 
 
 
 
 
Notariële akte
2067 Betreft borgtochtstelling van een bedrag van f.500.- in de vorm van een inschrijving in het grootboek der nationale werkelijke rentgevende schuld; zijn echtgenote bevestigt deze beslissing.Er is nog goedkeuring nodig van Gedeputeerde Staten.
Datum:
20-06-1833
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2067
burgemeester:
Reint van der Woude  
Belanghebbende:
Anna Petronella van der Veen  
Borg:
Cornelis Vogelenzang  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-549
 
 
 
 
 
Notariële akte
2066 Betreft een borgtochtstelling van f.500.- in de vorm van een inschrijving in het grootboek der nationale werkelijke rentgevende schuld.Er is nog goedkeuring nodig van Gedeputeerde Staten.
Datum:
20-06-1833
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2066
burgemeester:
Hendrik Alexander de Chalmot  
Borg:
Dries Johannes ten Klooster  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-549
 
 
 
 
 
Notariële akte
2022 Jan van der Veen stelt zich beschikbaar als borg voor Cornelis Vogelenzang, gemeenteontvanger te Grafhorst, voor een bedrag van f.300.-, voor wat betreft de uitoefening van zijn werkzaamheden.
Datum:
13-03-1833
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2022
burgemeester:
Reint van der Woude  
Borg:
Jan van der Veen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-549