Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
87  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
2853 De erfgenamen van Maria Harms van der Kamp, weduwe van Gerrit Roelofs Meijer, verklaren de gemeenschappelijk bezeten boedel voorlopig te willen scheiden.Deze bestaat uit een huis en diverse losse goederen. De notaris verzorgt de verdeling, waarbij het huisje in de Bovenhofstraat wijk 2 nr 200 nog niet is inbegrepen.
Datum:
20-02-1837
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
huis, erf en where  
huisje, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2853
Taxateur:
Nicolaas Plomp  
Lambertus de Waal  
moeder-voogdes:
Stijntje Gijsberts  
Overledene:
Maria Harms van der Kamp  
vader-voogd:
Rijn Lingeman  
erfgename, toeziend voogd:
Herm Meijer  
erfgename:
David Broek  
Berend van der Kolk  
Catharina Meijer  
Grietje Meijer  
Hermpje Meijer  
Marrigje Meijer  
Gerrit Jan van Putten  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-553a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2832 De erfgenamen van Klaas Mense Sellis en Hendrikje Aalts van Dijk, willen de gemeenschappelijk bezeten boedel voorlopig scheiden; het betreft hoofdzakelijk vaste goederen.De notaris maakt de verdeling.[ zie ook I-556b akte 3688].
Datum:
30-01-1837
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
opstal  
een boerenerf met landerijen  
een stuk groenland  
een stuk groenland  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2832
erfgenaam, toeziend voogd:
Aalt Klaassen Sellis  
Echtgenoot:
Willem Bartelds van Dijk  
Overledene:
Hendrikje Aalts van Dijk  
Klaas Mense Sellis  
Voogd:
Willem Aalts van Dijk  
erfgename:
Hilligje Klaassen Sellis  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-553a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2797 Eva Admiraal verklaart de gemeenschappelijke boedel van haar en haar overleden echtgenoot, voorlopig te willen scheiden.De weduwe krijgt het huis op de Koornmarkt, aangekocht van Willem Best; haar dochter Maria Alberdina Grau krijgt de tegenwaarde daarvan in contanten.De definitieve scheiding zal later plaats vinden.
Datum:
15-12-1836
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2797
moeder-voogdes, mede-gerechtigde:
E va Admiraal  
toeziend voogd:
Willem Warner  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-552b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2782 Dirk Johannes ten Hove en Aaltje ten Hove verzoeken de boedel van hun ouders Hendrik ten Hove en Anna Mensink te scheiden.
Datum:
06-12-1836
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
huis, erf en where  
een huisje, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2782
mede-gerechtigde:
Aaltje ten Hove  
Dirk Johannes ten Hove  
Overledene:
Hendrik ten Hove  
Anna Mensink  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-552b