Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
42 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Notariële akte
0003 De erfgenamen van Pieter Oudendijk verklaren de nagelaten boedel te willen scheiden; de meubilaire goederen zijn reeds verdeeld.In aanwezigheid van de vrederechter en griffier en de twee voogden, verdeelt de notaris de nalatenschapter waarde van ƒ2345,925.Bijgevoegd is een akte van volmacht.
Datum:
12-01-1836
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0003
toeziend voogd:
Johan van Veen  
voogdes, mede-gerechtigde:
Jacoba Angelus Smits  
zoon:
Henricus Matheus Leonardus Oudendijk  
Overledene:
Pieter Oudendijk  
Voogd:
Petrus Matheus Gevelaar  
moeder en gevolmachtigde:
Marthe Bernardina Catharina Gevelaer  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-531a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0135 De gerechtigden in de nalatenschap van Catharina Schoutendorp, weduwe van Charles Pitcairn uit Kampen, verklaren te willen overgaan tot scheiding van de boedel ter waarde van netto ƒ 894,77. De notaris doet een voorstel tot verdeling middels 4 loten die door de betrokken partijen worden getrokken.In de akte komen waarin veel namen voor en een uitvoerige beschrijving van de goederen. Zie ook akten 0101 en 0102 d.d. 27 september 1834.
Datum:
23-10-1835
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0135
moeder en gevolmachtigde:
Jasper Cornelis Piera  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-530c
 
 
 
 
 
Notariële akte
0134 De gerechtigden in de nalatenschap van Johanna de Vriese, in leven echtgenote van Casper Melchior Balthazar Sutherland, vragen om scheiding van de gemeenschappelijke boedel ter waarde van ƒ 4094,62, waarvoor de notaris een voorstel tot verdeling doet. Bijgevoegd zijn een akte van volmacht en de inventaris .
Datum:
17-10-1835
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0134
moeder en gevolmachtigde:
Joachim Adolf Broese  
Johannes Jacobus van Ingen  
Cornelis Johannes de Vriese  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-530c
 
 
 
 
 
Notariële akte
0126 Na het overlijden van haar echtgenoot, wil de weduwe de gemeenschappelijk bezeten boedel scheiden en verdelen.Er is erg veel onroerend goed in de gemeente Wilsum.De notaris zorgt voor de verdeling van ƒ 16717,57.
Datum:
23-09-1835
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
huis, erf en where  
een tuin en twee akkers  
een stuk bouwland het Papenkampje  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0126
mede-gerechtigde:
Anna Dingenum  
Overledene:
Hendrik Lambers  
Vader:
Jan Lambers  
toeziend voogd:
Hendrik Nijman sr  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-530c