Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
280  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0549 Zie ook akten 0568 (verkoopvoorwaarden), 0572 (inzet) en 0576 (finale verkoop). Inventarisatie van de boedel, onroerende goederen en mobilia ter waarde van ƒ2322,25; voorts briefjes van lening, dood- en huisschulden, geleende gelden en gevestigde schulden.
Aktebenoemingen:
inventarisatie
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
buitenplaats met getimmerte en tuin  
Aktenummer:
0549
Erfgenaam en voogd:
Martinus Gijsbertus Beijerink  
Taxateur:
Otto Hendrik Moulin  
gevolmachtigde:
Pieter van den Hummel  
Overledene:
Willem Nicolaas Crap Hellingman  
zoon:
Jacob Lambertus Crap Hellingman  
erfgename:
Maria Lucia Crap Hellingman  
Sijntjen van der Ramhorst  
Voogd:
Jacob Tonnebergen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512c
 
 
 
 
 
Notariële akte
0548 De executeurs-testamentair zijn aangesteld bij testament d.d. 03-03-1795 te Amsterdam, verleden voor notaris C.R.S.toe Laer. De inventaris omvat voornamelijk roerende goederen, kleding, totale waarde ƒ559,35; een obligatie van ƒ170 en 2 jaren interest van een tontine.
Aktebenoemingen:
inventarisatie
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0548
boedelbewaarster:
Anneke van Deurssen  
Taxateur:
Otto Hendrik Moulin  
Overledene:
Susanna Catharina Kramp  
Erfgenaam en voogd:
Johannes Plempel  
Harmanus Sem  
Johannes Sem  
Executeur-testamentair:
Albertus van Gelder  
Jannes Janssen  
erfgename:
Jacoba Wilhelmina Kramp  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512c
 
 
 
 
 
Notariële akte
0545 Zie ook akten 0565 (verkoopvoorwaarden), 0570 (inschrijvingen) en 0573 (finale verkoop). Complete inventarisatie van de boedel wegens beneficiaire aanvaarding van de boedel van overledene, bestaande uit onroerende goederen, losse goederen, kleding, boeken met titel en schrijversnaam, huisraad, winkelvoorraad, vorderingen, totaal ƒ2278,15 . De persoonlijke schulden, de boedelschulden, de huisschulden, de zakelijke schulden, de kapitaalschulden en de doodsschulden- alle met naam en bedrag genoemd- zijn niet opgeteld.
Aktebenoemingen:
inventarisatie
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
huis  
huis (bewoond door Barend Kuijper)  
Aktenummer:
0545
Taxateur:
Otto Hendrik Moulin  
Overledene:
Fredrik Christoff Beekman  
Getuige:
Hendrik Beverwijk  
Barend Morre  
erfgename:
Geertruijd Alida de Greeve  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512c
 
 
 
 
 
Notariële akte
0544 Definitieve rekening over de boedel van de overledene vastgesteld op ƒ 2679 en door de erfgenamen goedgekeurd. De afwikkeling van de boedel wordt in handen gesteld van Jacob Tichler, mits deze ƒ 2144 betaalt aan de erfgenamen die voor vier vijfde gedeelte gerechtigd zijn in de nalatenschap; alle kosten komen deswege voor rekening van J.Tichler. Het één vijfde gedeelte ten gunste van de minderjarige Jacobus de Vries, ter waarde van ƒ 535, komt onder beheer van J.Tichler, rentende 5 procent per jaar. Mocht Jacobus de Vries niet binnen 6 jaren zich melden en bewijzen van zijn bestaan blijven ontbreken of als blijkt dat hij minderjarig is overleden, vervalt het één vijfde gedeelte aan de andere erfgenamen. De door curatoren opgestelde staat van onroerende goederen, obligaties, roerende goederen en inmiddels verkochte kleding is aan de akte toegevoegd. Tevens bijgevoegd een proces verbaal van eedsaflegging van de curatoren met betrekking tot de juistheid van de opgemaakte inventaris.
Aktebenoemingen:
inventarisatie
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
huis (verhuurd aan wed. Hessusius)  
huis  
erfgenamenhuisje (verhuurd)  
2 huisjes (verhuurd aan E.Diesbach)  
land (verpacht aan wed. van der Wetering)  
land (verpacht aan Jan Kok)  
Aktenummer:
0544
Erfgenaam en voogd:
Louis Antoine Guillaumela Feuille de Roussac  
Johannes Philippus Sterke  
Lambertus Everhardus Sterke  
Jacobus de Vries  
Overledene:
Everdina Gast  
erfgename:
Amarentia Sophia Sterke  
Curator:
Jan van Assen  
Jacob Tichler  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512c