Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
Filter: borgtochtx
beacon
129  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0766 Borgstelling voor schuldbekentenissen ad ƒ 1185 wegens geleverde kolen in 1812, terug te betalen in 3 termijnen.De borg verbindt al zijn roerende en onroerende goederen als zekerheid.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
n.v.t.  
Aktenummer:
0766
Schuldeiser:
Corneles Borgemeister  
Borg:
Gerhard Bondam  
Belanghebbende:
Peter Bondam  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-513c
 
 
 
 
 
Notariële akte
0764 Borgstelling voor drie achtereenvolgende jaren voor ƒ 1000 in verband met plaatsing op de lijst van comptabele ambtenaren van de hospitaalmeester bij het hospitaal te Kampen.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
n.v.t.  
Aktenummer:
0764
Belanghebbende:
Michiel van der Vlist  
Borg:
Bernardus Leembroek  
Jan van der Weg Jr.  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-513c
 
 
 
 
 
Notariële akte
0694 Borgstelling ter meerdere zekerheid van de voogden, waarbij een hof en een stukje groenland ter waarde van ƒ 500 als onderpand gesteld worden.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Hof  
Groenland  
Aktenummer:
0694
schuldenares:
Harmpje Warnars  
Schuldeiser:
Hendrik Calter  
schuldeiseres:
Alida Hollander  
Borg:
Hendrik Hollander  
Voogd:
Tijmen Willems Kok  
Oosten van de Vegte  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-513b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0677 De borgen verbinden zich voor 3 jaren ten voordele van het Rijk wegens te betalen impost op turf.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0677
Borg:
Jacob Albers  
Jan Janssen Heujer  
Schuldenaar:
Akkerman  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-513a