Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
32  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0086 De borgen verklaren een doorlopende borgtocht groot f.400.- te stellen als garantie voor de betaling van de verschuldigde belasting en accijnsen door Hendrik Werff, korenmolenaar van de achterste molen aan de Straatweg buiten de Veenepoort
Datum:
01-10-1833
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0086
Borg:
Wichert van Heerde  
Pieter Hillebrand Werff  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-529b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0085 De borgen verklaren een doorlopende borgtocht van f.400.- te stellen als garantie voor de betaling van de verschuldigde belasting en accijnsen door Jan Mulder en Christina Debets, weduwe van Jan Nies, korenmolenaars van de voorste molen buiten de Veenepoort aan de Straatweg.
Datum:
01-10-1833
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0085
Borg:
Cornelis de Jong  
Nicolaas Veldhuis  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-529b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0068 De borgen verklaren borg te staan voor Rijk Brom te Kampen, winkelier en grossier in geraffineerd zout, als garantie voor de betaling van de verschuldige belasting en accijnsen van ƒ 2000.
Datum:
03-08-1833
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0068
Borg:
Hermanus Alferink  
Bernardus Leembroek  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-529b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0108 Comparanten verklaren een borgtocht te stellen groot f.1000.- ten behoeve van Josina Vlasman, weduwe van Hendrik Rademacher, groothandelaarster in zachte zeep, als garantie voor de betaling van de verschuldigde accijnsen en belastingen.
Datum:
19-11-1832
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
adres begunstigde  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0108
Borg:
Willem Deetman  
Antonie van Triest  
schuldenares:
Josina Vlasman  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-529a