Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
18  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0952 Comparant verklaart borg te staan voor een bedrag van f.300.- ten behoeve van zijn schoonzoon Gerrit Bosch, dienend bij het Corps Marechaussee, inzake de aanschaf van de benodigde uitrusting voor de dienst.
Datum:
08-05-1817
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0952
Begunstigde:
Gerrit Bos  
Borg:
Jan Diesselhof  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-520a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0200 Comparant verklaart een onderpand te stellen voor de jaarlijkse afdracht van de pachtsom van erf nummer 10, groot ƒ1040, n.l. de helft van de onverdeelde boedel die hij bezit samen met zijn zwager Hendrik Arends de Groote.Namens de gemeente, accepteert de burgemeester deze borgtocht.NB. comparant zegt niet te kunnen schrijven.
Datum:
21-05-1813
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
landerijen genaamd het jonge Beestenland  
landerijen  
landerijen  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0200
Eigenaar:
Frans Lemker  
Borg:
Reinier van Schootten  
Pieter Schwaab  
Pachter:
Jan Gerrits van de Veenis  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-517b