Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
1.573  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
2410 De gevolmachtigde, als President van de directie der Spaarbank te Kampen, verklaart zijn toestemming te geven tot het radieren van een inschrijving in het hypotheekregister ten laste van Egbert Assieus, timmermansbaas te Kampen, groot f.200,-. met als onderpand een mate groenland in de Polder van Broeken en Maten bij de Cellesbroedersmolen.
Datum:
08-09-1828
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2410
moeder en gevolmachtigde:
Jan Jacob baron Gansneb genaamd Tengnagel  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2409 Comparant wil zijn dank uitspreken aan zijn moeder Petronelle de Prost en aan zijn toeziende voogd Richard van Romunde, voor het beheer van zijn vaderlijk erfdeel. Omdat comparant nu meerderjarig is, is een en ander aan hem overgedragen.
Datum:
08-09-1828
Aktebenoemingen:
verklaring
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2409
Belanghebbende:
Wijnand Lambert van der Upwich  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2408 De erfgenamen van Willem Lodewijk van der Upwich, in leven getrouwd met Petronille de Prost, verklaren tot verdeling te willen overgaan van de onverdeeld gebleven goederen en effecten geadministreerd door Hermanus Ameshof, deel uitmakend van de nalatenschap, waaronder een graf in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Datum:
08-09-1828
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2408
Erfgenaam en voogd:
Heinrich Gottfried Haasloop Werner  
Wijnand Lambert van der Upwich  
erfgename:
Maria Geertruida de Frederici  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2406 De executeurs van de nalatenschap van Wilhelm Welmers, verklaren hun toestemming te geven tot het radieren van een hypotheekinschtijving ten laste van Zeger Jan Hendrik Rietberg, ontvanger der belastingen in Kampen, groot f.1500,- , waarvoor als onderpand was gesteld een erve en goed op de Zanden van Kamperveen.
Datum:
16-08-1828
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2406
Overledene:
Wilhelm Welmers  
Executeur-testamentair:
Jan Jacob Gether  
Johannes Sprée  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525b