Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
Filter: borgtochtx
beacon
129  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1238 Comparanten verklaren een borgtocht te stellen voor de helft van het bedrag dat het echtpaar Schwartz - Pleek heeft geleend aan hun schoonzoon Jacobus Berghuis Geurtzoon, als garantie voor de uitoefening van zijn beroep van commissaris van de Veenen.Als onderpand stellen comparanten hun huis in Kampen.
Datum:
01-04-1819
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1238
Schuldeiser:
Hendrik Christiaan Jan Carel Dirk Cornelis Samuel Schwartz  
Schuldenaar:
Jacobus Geurtzoon Berghuis  
Borg:
Anna Maria van Bockel  
Willem van Meurs  
schuldeiseres:
Cornelia Pleek  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-521a
 
 
 
 
 
Notariële akte
1183 Comparanten verklaren borg te staan ten behoeve van hun schoonzoon voor een bedrag van ƒ.2000-., welke deze verplicht is te stellen voor de uitoefening van zijn funktie als commissaris van de Veren en geven als onderpand hun woonhuis.Namens de stad Kampen accepteert de burgemeester deze borgtocht.NB. bijgevoegd een uittreksel uit de notulen van burgemeesters van Kampen.
Datum:
02-11-1818
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
woonhuis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1183
Gecommitteerde:
Assuerus van der Merwede  
Belanghebbende:
Jacobus Geurtzoon Berghuis  
Borg:
Cornelia Pleek  
Hendrik Christiaan Jan Carel Dirk Cornelis Samuel Schwartz  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-520b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1051 Eerstgenoemde comparant verklaart, als stadsontvanger, inzake de verschuldigde borgstelling ten behoeve van het Rijk, groot ƒ4000,-, te willen verpanden zijn woonhuis met erf en tuin met het fabriekshuis en stalling gelegen in de Bovennieuwstraat, waarvan comparanten voor drie vierde gedeelte eigenaar zijn via de nalatenschap van wijlen Jacobus Alexander de Chalmot. Het perceel is door deskundigen getaxeerd op ƒ6350,- .
Datum:
16-12-1817
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
huis, erf en where met tuin en fabriekshuis  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1051
Borg:
Hendrik Alexander de Chalmot  
Johanna Geertrui de Greeve  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-520a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0952 Comparant verklaart borg te staan voor een bedrag van f.300.- ten behoeve van zijn schoonzoon Gerrit Bosch, dienend bij het Corps Marechaussee, inzake de aanschaf van de benodigde uitrusting voor de dienst.
Datum:
08-05-1817
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0952
Begunstigde:
Gerrit Bos  
Borg:
Jan Diesselhof  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-520a