Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
155  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
4066 Scheiding en verdeling van de boedel van wijlen A. C. Gaal, bestaande uit huishoudelijke inboedel, certificaten, obligaties ter waarde van ƒ 11070,15.
Datum:
01-07-1842
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
4066
gevolmachtigde, toeziend voogd:
Peter Helbert Gallé  
Erfgenaam:
Salomon Marinus Gaal  
voogd, volmachtgever, erfgenaam:
Jacobus Cornelis Gaal  
gevolmachtigde:
Johan Hendrik Balthazar Lobberegt  
Overledene:
Anna Cornelia Gaal  
erfgename:
Johanna Petronella Gaal  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-558b
 
 
 
 
 
Notariële akte
4040 Scheiding en verdeling van de boedel van het echtpaar J.S. Hein en wijlen J. Engelenberg met een totale waarde van ƒ 42250.Erf nr 2 is bezwaard met boterpacht ten gunste van de erven van wijlen baron van Isselmuiden.
Datum:
13-05-1842
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
2 boerenerven genaamd de IJhorst  
boerenerfje genaamd Piggerland  
26 veenplaatsen in het Markezerveen  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
4040
mede-gerechtigde:
Johanna Sidonia Hein  
Overledene:
Johannes Engelenberg  
Erfgenaam:
Christianus Henricus Adolf Engelenberg  
erfgename:
Arendina Clasina Engelenberg  
Henriette Christine Engelenberg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-558b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3983 Scheiding en verdeling van ƒ15557 bestaande uit onder andere contanten van de eerdere verkoop van weilanden aan de Wilgenweg en Bredesteeg te Zwollerkerspel en voorts twee stukken weideland te IJsselmuiden; sectie C. nr. 37 in1822 aangekocht van de erven Hendrik Pastoor door Jan Jacob Klunder.
Datum:
01-02-1842
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
twee stukken weideland  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3983
mede-gerechtigde:
Femmigje Jansen Klunder  
Hendrikje Jansen Klunder  
Hendrikje van der Stege  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-558a
 
 
 
 
 
Notariële akte
3924 De erfgenamen vragen scheiding en verdeling van de boerderijboedel en van de boerderijen te Kamperveen van wijlen hun ouders Rutger Albers Koers en Jannegje Egbers, overleden in Kamperveen in respectievelijk 1826 en 1830, hetgeen zij meer dan 30 jaar in eigendom hebben bezeten en door de erfgenamen onafgebroken gecontinueerd. De notaris verzorgt deze scheiding en deling conform de akte ten genoegen der erfgenamen.
Datum:
11-10-1841
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
bouwmans erve met huis, berg, schuur en land  
bouwmans erve met huis, berg, schuur en land  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3924
erfgename:
Albert Rutgers Koers  
Egbert Rutgers Koers  
Hendrik Rutgers Koers  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-557b