Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
277  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0265 B. Nieuwenhuis sr., U.O. Koolman en G.J. Middelberg , in hun hoedanigheid van executeuren en gemachtigden in de boedel van wijlen C. Ecker, en H.L van der Merwede, lid van de Municipale Raad verkopen aan G. Beierink een stuk land buiten de Broederpoort in de Binnenweg, nr. 225 voor ƒ 1475.
Datum:
28-11-1811
Aktebenoemingen:
transport van onroerend goed
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
stuk land  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0265
executeur-testamentair, gevolmachtigde:
Gerhard Jacobus Middelberg  
Overleden:
Christina Ecker  
executeur-testamentair, gevolmachtigde, verkoper:
Uko O. Koolman  
Benjamin Nieuwenhuis sr  
mede-eigenaar, verkoper:
Hendrik Lodewijk van der Merwede  
Koper:
Gerrit Beierink  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0264 B. Nieuwenhuis sr., U.O. Koolman en G.J. Middelberg verkopen in hun hoedanigheid van executeuren en gevolmagtenden in de boedel van wijlen C. Ecker aan A. van Groenou en zijn echtgenote A. van de Werf twee koeweiden op de IJsselmuider Hoogeweerd voor ƒ 750.
Datum:
28-11-1811
Aktebenoemingen:
transport van onroerend goed
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
twee koeweiden  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0264
Overleden:
Christina Ecker  
executeur-testamentair, gevolmachtigde, verkoper:
Uko O. Koolman  
Gerhard Jacobus Middelberg  
Benjamin Nieuwenhuis sr  
Koper:
Arend van Groenou  
Huurder:
A. van Asselt  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0263 B. Nieuwenhuis sr., U. O. Koolman en G.J. Middelberg verkopen in hun hoedanigheidvan executeurs en gevolmachtigden aan het echtpaar A. Gerber en A. Rhiegen een stuk groenland genaamd "het Knolleland" in Kamperveen voor ƒ 758.
Datum:
28-11-1811
Aktebenoemingen:
transport van onroerend goed
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
groenland "het Knollenland"  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0263
Overledene:
Christina Ecker  
verkoper, gevolmachtigde, executeur-testamentair:
Benjamin Nieuwenhuis sr  
executeur-testamentair, gevolmachtigde, verkoper:
Gerhard Jacobus Middelberg  
executeur-testamentair, verkoper:
Uko O. Koolman  
Koper:
Abraham Gerber  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0262 J. Raphaël geeft zijn vaderlijke toestemming aan zijn zoon H. J. Raphaël om te trouwen met A. W. Lochum, dochter van W. Lochum en S. Salomons te Amsterdam.
Datum:
28-11-1811
Aktebenoemingen:
huwelijkstoestemming
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0262
Vader:
Joseph Raphaël  
Bruidegom:
Hertog Joseph Raphaël  
Bruid:
Aaltje Wolf Lochum  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b