Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
87  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
3500 Scheiding en verdeling van de aandelen ingeschreven in het Grootboek NWS ter waarde van ƒ 46100 waarop wijlen de broers Adriaan en Arnoldus Lambertus Eschauzier ieder voor een elfde gerechtigd waren als zijnde opgekomen uit de nalatenschap van hun grootvader Jacob Abraham Uitenhage de Mist, waarvan hun moeder het vruchtgebruik genoot en de andere 7 broers en 1 zuster mede-erfgenaam zijn.Bigevoegd zijn een verzoek aan en een beslissing van de rechtbank alsmede 6 machtigingen. Zie ook akte 3504 en 3505.
Datum:
15-11-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3500
Overledene:
Adriaan Eschauzier  
Arnoldus Lambertus Eschauzier  
gevolmachtigde, bewindvoerder:
Veen Valck Jan Rudolph  
moeder-voogdes, erfgename:
Anne Amelie Uitenhage de Mist  
gevolmachtigde:
Andries Albert de Vries  
erfgenaam en volmachtgever:
Charles Albert August Eschauzier  
Chretien Henri Eschauzier  
Jean Pierre Brand Eschauzier  
Otto Eschauzier  
Erfgenaam:
Jacques Abraham Chretien Eschauzier  
Jean Jaques Corneille Tjebbe Eschauzier  
toeziend voogd, erfgenaam en volmachtgever:
Wilhelm Samuel Louis Eschauzier  
erfgename:
Ester Jacoba Eschauzier  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-555c
 
 
 
 
 
Notariële akte
3485 Scheiding en verdeling van de boedel van wijlen L. Gosens, laatst echtgenote van wijlen F. Schierholt en daarna van wijlen H. Kwakkel. Het te verdelen bedrag is ƒ 438,78 voor de 6 kinderen en de laatste echtgenoot
Datum:
25-10-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3485
voogd, mede-gerechtigde:
Hendrik Stoel  
Overledene:
Lutgertje Gosens  
gevolmachtigde:
Dries Johannes ten Klooster  
erfgenaam en volmachtgever:
Gerrit Kwakkel  
toeziend voogd:
Jan van Ommen  
erfgename:
Aaltje Kwakkel  
Annegje Kwakkel  
Peterje Kwakkel  
Gerrigje Schierholt  
Elisabeth Schierholt  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-555c
 
 
 
 
 
Notariële akte
3432 De vier erfgenamen geven aan de boedel van hun vader J.N. Bijsterbos te willen scheiden, bestaande uit onroerend goed en contanten t.w.v. ƒ 47352. De notaris legt de onderlinge schikking als provisionele scheiding vast, voor ieder t.w.v. ƒ 11838.
Datum:
24-08-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
5/12 gedeelte in het Gasthuis breedeslag  
6/20 gedeelte in erve "Vossenburg"  
groenland "de Klooster"  
groenland "de kleine mate - het Hofje"  
groenland "de bleeke mate"  
¼ in Ruitenburgs Slag  
¼ Jonker Schaaps Erve  
groenland "de groote mate  
groenland "Bruiniers Mate"  
huis, erf en where met tuin en stal  
1/8 gedeelte in Boecops Slag, bouw-hooi en rietland  
groenland, riet- en hooiland  
bouw-en hooiland  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3432
Erfgenaam:
Johan Christian Berkum Bijsterbos  
Nicolaas van Berkum Bijsterbos jr  
Willem Bijsterbos  
Overledene:
Jurjan Nicolaas Bijsterbos  
erfgename:
Maria Catharina Bijsterbos  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-555b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3428 Scheiding en verdeling van de huishoudelijke inboedel, winkelwaren en goederen, een huis, erf en where aan de Vloeddijk bij de Broederbrug, wijk 3 nr 241, van het echtpaar A. Beld en wijlen J. Scholten. Het huis c.a. was op 31 december 1805 aangekocht. De notaris stel het zuivere montant vast op ƒ1360, waarvan de weduwe op ƒ 680 recht heeft en de beide kinderen ieder ƒ 340; de kinderen Teunis en Grietje verklaren hun aandeel in contanten van hun moeder ontvangen te hebben.
Datum:
17-08-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3428
erfgename, mede-gerechtigde:
Aaltje Beld  
Overledene:
Jan Scholten  
Erfgenaam:
Teunis Scholten  
erfgename:
Grietje Scholten  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-555b