Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
155  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
1320 Op 01 november 1821 is familieraad gehouden voor het vredesgeregt ter scheiding en verdeling van de gemeenschappelijke boedel van Dirk Jans Brouwer en wijlen Jacobje Post, waarmee de Arrondissementsrechtbank te Zwolle echter niet volledig accoord gaat. De rechtbank geeft toestemming tot verkoop van land, waarna alsnog tot scheiding en verdeling kan worden overgegaan. Waarde van de boedel ƒ 2855 minus diverse schulden ƒ 1892, per saldo ƒ963 ter verdeling tussen vader en minderjarig kind.Belending : ten zuiden Jacob en Femmigje Kerkhof; ten noorden Hendrik Groothuijs en Jan Jans Brouwer.
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
1 bunder en 70 roeden land  
Huis en where  
Aktenummer:
1320
Moeder:
Jacobje Post  
voogd, vader:
Dirk Jans Brouwer  
zoon:
Jan Brouwer  
toeziend voogd:
Harmen Post  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0733 Op vriendelijke wijze is de boedel van overledene gescheiden en geschift en elks aandeel bepaald op ƒ 1035, waarbij iedereen elkaarover en weer ten volle quitteert. In een aparte verklaring melden Petrus van Gelder en Willem Wilbers dat er bij de scheiding en deling geen onroerende goederen meer aanwezig zijn.
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0733
Erfgenaam en voogd:
Peter Wilbers  
Wessel Wilbers  
Willem Wilbers  
Overledene:
Hendrikje Peters  
erfgename:
Anna Baarlink  
Everdina Baarlink  
Dirkjen Wilbers  
Grietje Wilbers  
Petronella Wilbers  
Barta Wilbers  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-513c
 
 
 
 
 
Notariële akte
0519 Boedelverdeling tussen Antonius Wilhelmus van Delden en Magdalena Rijseveld sinds 21-04-1809 gescheiden van tafel, bed en bijwoning
Datum:
19-12-1815
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Wijhe, G.J. van
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0519
Overige personen:
A W van Delden  
M van Rijseveld  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-566
 
 
 
 
 
Notariële akte
0036 Comparanten, erfgenamen van hun moeder Grietje Borrij, verklaren te willen overgaan tot verdeling der gemeenschappelijkke boedel.De totale boedel vertegenwoordigt een waarde van 11.760 franken of f.5600.-.
Datum:
09-11-1812
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Wijhe, G.J. van
Object in akte:
een stuk land  
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0036
Overige personen:
G Bouwhuis  
B Krips  
C Krips  
D Krips  
L Krips  
J Kroon  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-563