Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
91  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
1001 De pachtvoorwaarden zijn artikelsgewijs in de akte opgenomen, evenals de borgen per perceel. De verpachting is voor 1 jaar en betreft 23, 6 en 4 percelen. De totale opbrengst bedraagt ƒ 1430,40.
Aktebenoemingen:
openbare verpachting
Notaris:
Verhaagen, H. R.
Object in akte:
Erfgenamenlanden, rietlanden, dijken en wegen  
Aktenummer:
1001
pachtster:
Dirk Pol  
Verpachter:
Administrerende sluijsmeesteren van Kamperveen  
Pachter:
Egtbert Adolf Boer  
Corneis Bosch  
Jan van Dieren  
Gerrit Elterman  
Wolter Galleus  
Jan Hoeve  
Rutger Koers  
Jacob Kooiman  
Cornelis Kwakkel  
Dirk Mulder  
R.A.L. Nobel  
Egtbert Pomstein  
Tijmen Claassen Smit  
Peter Aalts van der Snee  
Gerrit van Triest  
Klaas van der Veen  
Cornelis van 't Veen  
Jan van 't Veen  
Gerrit Vos  
Harmen Vredeveld  
Cornelis Vrolijk  
Jacob Wesep  
Arent van Zuijthem  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-514a
 
 
 
 
 
Notariële akte
1000 Royement van een hypothecaire inschrijving op het onroerend goed wegens een schuld van ƒ 150.
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Verhaagen, H. R.
Object in akte:
Huis en where  
Aktenummer:
1000
Schuldeiser:
Harmen Willems  
Schuldenaar:
Barend van Marle  
schuldenares:
Sara van Spanjen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-514a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0999 Zie ook akte 0995 en 0996. De finale verkoop heeft uiteindelijk opgebracht : 1e perceel ƒ 5139, 2e perceel ƒ 2041, 3e perceel ƒ 1816, 4e perceel ƒ 2420, 5e perceel 730, 6e perceel ƒ 520, 7e perceel ƒ1821 en opgehouden. De totale opbrengst is ƒ 12666.
Aktebenoemingen:
openbare verkoop
Notaris:
Verhaagen, H. R.
Object in akte:
Zie ook akten 0995 en 0996.  
Aktenummer:
0999
verkoper, gevolmachtigde:
Frans Thomas Engelenburg  
koper, toeziend voogd:
Jacobus Johannes Christoffel de la Sabloniere  
Koper:
Martinus Suskes  
Koopster:
Anna Cornelia Gaal  
Johanna Petronella Gaal  
Lutgertje van der Veen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-514a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0998 Borgstelling van het onroerend goed wegens de te betalen impost op turf van ƒ 1000. Als bijlage is een taxatieverslag aan de akte toegevoegd.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H. R.
Object in akte:
11 elshagen  
Aktenummer:
0998
eigenares:
Johanna Eijssink  
Taxateur:
Jan Cornelis Hollander  
Richardus van Romunde  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-514a