Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
6  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
0161 H. Kaaman en J. Fernhout verklaren dat A. Kruijf de eigenaar is van het schip genaamd "Arendina", een praam gebouwd te Meppel in 1775, nu in de haven van Kampen liggend.De acte is in het frans gesteld.
Datum:
20-08-1811
Aktebenoemingen:
verklaring
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
schip "Arendina"  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0161
Eigenaar:
Albert Kruijf  
Getuige:
Jan Fernhout  
Hendrik Kaaman  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0156 J. Hoogeveen en K.J. de Jong verklaren dat het schip genaamd "De Drie Gebroeders" , gebouwd in 1801 bij Nieuwenhuis, ,toebehoort aan W. Goukes. De akte is in het frans gesteld.
Datum:
07-08-1811
Aktebenoemingen:
verklaring
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
schip "De Drie Gebroeders"  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0156
Belanghebbende:
Wietze Goukes  
Getuige:
Jan Hoogeveen  
Klaas Jan de Jong  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0127 De moeder verklaart in het bijzijn van haar zoon het huis "het Roode Hart" op 10 maart 1810 aan hem verkocht te hebben voor ƒ 700, waarvan ƒ 400 door haar aan haar zoon geleend wordt en een bestaande lening van ƒ 300 te behoeve van Johannes Frevel door de zoon ter voldoening wordt overgenomen. Voorts heeft de moeder levenslang recht op kost en inwoning en een toelage van ƒ 3 per week, waarbij het huis als onderpand zal dienen. Zowel moeder, zoon als schoondochter tekenen de akte voor akkoord.
Datum:
18-07-1811
Aktebenoemingen:
verklaring
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
huis "het Roode Hart"  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0127
Verkoopster:
Anna Maria Brand  
Belanghebbende:
Dirk van 't Hul  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0124 De gevolmachtigde Jan van der Veen verklaart ten behoeve van volmachtgevers te Amsterdam een tweetal effecten, nominale waarde ƒ 2000, te hebben ontvangen uit handen van J.J. Fels en W. Avink, kerkmeesters van het Heilige Geest Gasthuis en executeurs-testamentair van Hendrina Hoff, die aan hen als legaat waren toebedeeld.
Datum:
16-07-1811
Aktebenoemingen:
verklaring
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
-  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0124
Overledene:
Hendrina Hoff  
legatarisse:
Frederica Louisa Boer  
Antje Mulder  
Cornelia Mulder  
gevolmachtigde:
Jan van der Veen  
legatarisse, moeder-voogdes:
Anna Margaretha Beetz  
Maria Hendrika ten Berkel  
legataris:
Dirk Mulder  
Willem Voltelen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560a