Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
42  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0131 De gerechtigden in de nalatenschap van Aaltje Jansen, verzoeken om scheiding van de onverdeelde boedel.De totale waarde van de boedel bedraagt f.20.696,34.De notaris maakt de verdeling. Zie ook de akten 1842 nr 0031 en 0037 en 0053voor de namen der gerechtigden.
Datum:
01-10-1842
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0131
Overledene:
Aaltje Jansen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-537
 
 
 
 
 
Notariële akte
0099 De gerechtigden in de onverdeelde boedel van Paulus Leendertz, koopman te Nijmegen, vragen de notaris om scheiding en verdeling van de boedel.De nalatenschap omvat vaste goederen in de gemeente Nijmegen, Alphen en Maasbommel, een hoeveelheid effecten , een achtentwintigste deel in de stoomboten, vorderingen en contanten.Iedere deelgenoot ontvangt een bedrag van f.3276,44.De notaris maakt de verdeling Bijgevoegd zijn 4 akten van volmacht.
Datum:
18-07-1842
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
pakhuis  
huis met plaats  
huis en erve  
huis en erve  
weiland "het Korte Kampje"  
weiland" de Willemskamp"  
weiland en wilgenbos "de Scharlakens"  
weideland "de scharlakens of de tienhoud"  
2 stoomboten "Willem de Eerste" en "Koning in der Nederlanden"  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0099
voogdes, moeder:
Anna Margaretha Greve  
mede-gerechtigde:
Catharina Leendertz  
Florentina Sophia Leendertz  
Anna Elisabeth Leendertz  
moeder en gevolmachtigde:
Willem Hemsing  
Karel van Hulst  
Johan Hendrik Balthazar Lobberegt  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-537
 
 
 
 
 
Notariële akte
167 In de akte wordt de inventarisatie gedaan van de boedel, waaronder alsmede de vaststelling van vorderingen en schulden, waarna de boedelscheiding over 2 verkavelingen kon worden vastgesteld.
Datum:
17-12-1842
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
167
Erfgenaam en voogd:
Engbert Jan Venema  
Overledene:
Hendrik Jan Jacob Venema  
toeziend voogd:
Albertus Berghuijs  
Willem Jan Swart  
moeder en gevolmachtigde:
Hector Jansen Swart  
erfgename:
Catharina Nieuwenhuijs  
Grietje Venema  
Voogd:
Jan van der Woude  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-537a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0160 De gerechtigden in de nalatenschap van Engelbert Menting verklaren de gemeenschappelijke boedel die tussen hen bestaat te willen beeindigen.De verdeling staat in de akte beschreven.
Datum:
29-12-1841
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
Huisje  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0160
mede-gerechtigde:
Barbera Gerritdina Menting  
Johanna Antonia Rankenberg  
Overledene:
Engelbert Menting  
Overige personen:
Hermanus Bleeker  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-536