Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
15  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
2408 De erfgenamen van Willem Lodewijk van der Upwich, in leven getrouwd met Petronille de Prost, verklaren tot verdeling te willen overgaan van de onverdeeld gebleven goederen en effecten geadministreerd door Hermanus Ameshof, deel uitmakend van de nalatenschap, waaronder een graf in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Datum:
08-09-1828
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2408
Erfgenaam en voogd:
Heinrich Gottfried Haasloop Werner  
Wijnand Lambert van der Upwich  
erfgename:
Maria Geertruida de Frederici  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2381 De erfgenamen willen overgaan tot scheiding van de gemeenschappelijke boedel van Anna Francisca Louise de Swart en wijlen Frederik Carel Marius. W.Bijsterbos is gemachtigde van de erven van de weduwe van Johan Elias Marius geboren Louise Juliana Schneijder, n.l.:- Johanna Sophia Marius., echtgenote van Jacob Oosterink, uit Kolderveen- Johan Gottlieb Elias Marius uit Arnhem- Gerharda Hermine van Welbergen, weduwe van Christiaan Theodori Marius en haar kinderen Albertus Johannes Willem en Christiaan Gerhardus Frederik Marius.De gehele boedel bedraagt uiteindelijk f.109.104,58 .- zeer uitgebreide akte en inventarisatie- bijgevoegd de akten van volmacht
Datum:
24-04-1828
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2381
moeder en gevolmachtigde:
Willem Bijsterbos  
erfgename:
Anna Francisca Louise de Swart  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2311 Aanwezig zijn de executeurs en erfgenamen van de nalatenschap van Wouter Lammers; niet aanwezig zijn de 8 kinderen van de overleden broer Evert Lammers, n.l.: Hendricus, Neeltje, Maria, Gerrit, Wilhelmina, Diena, Geeske en Wolter Lammers.In verband met nog openstaande geldvorderingen, hebben de executeurs de nalatenschap nog niet geheel kunnen vereffenen, maar willen nu overgaan tot een voorlopige afrekening.Iedere deelgenoot, Lammerts Lammers, zijn zuster Janna en de gezamenlijke kinderen van Everts Lammers, ontvangt een derde gedeelte van de nalatenschap. Deze bestaat uit roerende, onroerende goederen en waardepapieren.De totale waarde is geschat op f.30.056,53.De verdeling geschiedt onder toeziend oog van de vrederechter en de griffier van het vredesgerecht.Bijgevoegd zij 2 copieën van akte van volmacht.N.B.: uitvoerige beschrijving van de nalatenschap en de verdeling over de diverse personen.
Datum:
02-06-1827
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2311
Erfgenaam en voogd:
Lammerts Lammers  
Overledene:
Wouter Lammers  
erfgename:
Janna Lammers  
moeder en gevolmachtigde:
François Rambonnet  
Reinier van Schootten  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2298 De vader van de volgende kinderen:- Jan Servaas van Leuven- Leendert van Leuven- Servaas van Leuven- Helena Petronelle van Leuven- Hendrikus Mattheus van Leuven- Willem Huijser van Leuven- Karel van Leuven- Charlotta van Leuven- Mietje van Leuvenen weduwnaar van Johanna Huijser, overleden te Kampen 19-11-1823, verzoekt de notaris alsnog de boedeleed van zuivering af te leggen. Vervolgens verklaren de vader en toeziend voogd de boedel te willen scheiden in twee gelijke delen: één deel voor de vader en één deel voor de kinderen. De waarde ervan bedraagt f.443,55 en de onroerende goederen f.2325.-; de schulden bedragen f.2001,85, zodat er, na kleine correcties, een batig saldo is van f.726,70. De eerste partij ontvangt meubilaire goederen en huisraad ter waarde van f343,55. Tevens ontvangt hij de onroerende goederen en belast hij zich met de daaraan verbonden schuld en oude verplichtingen daterend uit zijn eerste huwelijk met Maria Theresia Hendriks en zijn huwelijk met Dorothea Reinierse. Het aandeel van de kinderen zal worden uitbetaald in goederen en het huis, erve en where in wijk 4 nummer 150.
Datum:
28-04-1827
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
een stal  
een boomgaard  
huis, erve en where  
huis, erve en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2298
toeziend voogd:
Hendrik Rijkx  
Vader:
Jan Adriaan van Leuven  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525a