Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
1.573  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
2429 a De vrederechter van het Kanton Kampen deelt mee aan de Rechtbank te Zwolle dat de notaris Isaac Augier op 21 december 1828 te Kampen is overleden. Hij heeft de stukken van het notariaat laten verzegelen.Het antwoord d.d. 26 december 1828 van de president van de rechtbank hierop is om de notaris F. Rambonnet te vragen de stukken voorlopig over te nemen. Herbevestigd dd 29-05-1829 in een dokument betreffende de bij notaris Augier in bewaring zijnde stukken.
Datum:
23-12-1828
Aktebenoemingen:
verklaring
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2429 a
vrederechter:
Hendrik Kock  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2429 De schuldeiser verklaart zijn toestemming te geven tot het radieren van een inschrijving in het hypotheekregister voor de kooppenningen van publiek geveilde percelen ten laste van de Heren François Rambonnet, Richard van Romunde, Albert Hogenkamp, Pieter Porteine, Barend Kraal, Bernardus Gerardus van Emmeloord, Jan Peter Tikkel, Johannes van Deursen en Jannes Schouwenberg.
Datum:
10-12-1828
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2429
Schuldeiser:
Hendrik Jan van Kempen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2428 De borgsteller verklaart haar genoemde huizen borg te stellen voor de verplichte successierechten over de legaten waarvan zij het vruchtgebruik heeft en waarvan het kapitaal bestemd is voor de neven van haar overleden echtgenoot, n.l. Albertus Johannes Willem en Christiaan Gerhardus Fredric Marius, zonen van Christiaan Theodore Marius en Gerharda Hermina van Welbergen te Twello.Zij heeft hiertoe een brandverzekering afgesloten op het bovengenoemde pand.
Datum:
01-12-1828
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
woonhuis met tuin en stal of wagenhuis  
huisje  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2428
borgsteller:
Anna Francisca Louise de Swart  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2427 De executeurs en deelgerechtigden in de boedel van Reinier van Schootten, vragen de notaris over te gaan tot inventarisatie van de boedel, bestaande uit huisraad, juwelen, waardepapieren, onroerend goed en landerijen; het geheel bedragende ca. f.30.000.- met zeer uitvoerige boedelbeschrijving.
Datum:
02-12-1828
Aktebenoemingen:
inventarisatie
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2427
vrederechter:
Hendrik Kock  
executeur-testamentair, toeziend voogd:
Hector Janssen Swart  
boedelbewaarster:
Petronella Sloot  
executeur-testamentair, voogd:
Pieter Cornelis Schorse  
griffier:
Diederik Alexander Johan Troulja  
Taxateur:
Aart Landman  
Arend van der Meulen  
boedelbewaarder:
Rutger Landman  
Overledene:
Reinier van Schootten  
Executeur-testamentair:
Jan van 't Oever  
erfgename:
Hendrica de Jongh  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525b