Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
Filter: volmachtx
beacon
256  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1395 De gevolmachtigden worden aangesteld tot executeurs-testamentair om na het overlijden van de volmachtgeefster al datgene te doen en te verrichten of te laten verrichten wat de aard der zaak zal komen te vereisen.
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1395
volmachtgeefster:
Geertje Jochems  
Executeur-testamentair:
David George Escher  
Hendrik Rademacher  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1337 Van notaris Zilver te Amsterdam is bij deze akte een machtiging gevoegd, ook bedoeld voor akte 1336, van A.M.Welmers voor W.Welmers. De gevolmachtigde Nieuwenhuijs, tevens executeur-testamentair, wordt volledig gemachtigd tot liquidatie van de boedel van overledene
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1337
executeur-testamentair, gevolmachtigde:
Hendrik Nieuwenhuijs  
Overledene:
Hendrik Arnold Welmers  
volmachtgeefster:
Anna Marguaretha Wel;mers  
Clara Machtilda Welmers  
volmachtgever:
Wilhelm Welmers  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1309 Volmacht van Barta Teldermans om na haar dood haar begrafenis te verzorgen, haar boedel te bereddereren en te verzegelen totdat haar schoonzoon (of kleinzoon) Barend Jan Kuijlman in de stad Kampen present zal zijn.
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1309
gevolmachtigde:
Fredrik Lobag  
Willem Roscamp  
volmachtgeefster:
Barta Teldermans  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515a
 
 
 
 
 
Notariële akte
1149 De mede-erfgenaam van zijn oom geeft machtiging tot volledige afwikkeling van de erfenis van zijn grootvader.
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1149
Overledene:
Wolter Cidonius Coeverden tot Gramsbergen  
Erflaatster:
Johannes Josephus Wigbold van Coeverden  
gevolmachtigde:
Hendrik Mees  
volmachtgever:
Joan Westenberg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-514c