Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
Filter: veilingx
beacon
99  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0283 (ook: 0279) De biljetten worden geopend en na de gebruikelijke veiling procedures wordt het pand toegewezen aan Stephanus Martens, koopman te Kampen, voor een bedrag van f.1291.-.Borgen van de koper zijn: W. en R. van Schootten.
Aktebenoemingen:
veiling
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
huis en where  
Aktenummer:
0283 (ook: 0279)
Verkoper:
Rijnardus Johannes Vos  
Koper:
Stephanus Martens  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-511c
 
 
 
 
 
Notariële akte
0279 (ook: 0283) Op verzoek van Rijnardus Johannes Vos, koopman en visser te Kampen en zijn vrouw Geertjen Velthuijs, zal de notaris een huis in Kampen wijk 3 nummer 43 openbaar verkopen.De voorwaarden tot verkoop worden opgesteld.(zie verder akte nr. 0283)
Aktebenoemingen:
veiling
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
huis en where  
Aktenummer:
0279 (ook: 0283)
Opdrachtgeefster:
Geertje Velthuijs  
Opdrachtgever:
Rijnardus Johannes Vos  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-511c
 
 
 
 
 
Notariële akte
0273 (ook:0267 en 0268) De notaris gaat over tot finale verkoop van de twee boerenhuizen met grond.De percelen worden apart verkocht; het eerste voor een bedrag van f. 3300.- aan Gerrit Jan Lankhorst; het tweede perceel voor f.1737.- aan H. A. de Chalmot.
Aktebenoemingen:
veiling
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
twee boerenhuizen  
Aktenummer:
0273 (ook:0267 en 0268)
Koper:
Gerrit Jan Lankhorst  
Executeur-testamentair:
H. A. de Chalmot  
J. Schallenberg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-511c
 
 
 
 
 
Notariële akte
0268 (ook: 0267 en 0273) Op verzoek van de executeurs van het testament van Jan Teune, gaat de notaris over tot toewijzing van de te verkopen goederen, m.n. twee boerenhuizen met bos, bouw en weidegrond.Voor het eerste perceel is het hoogste bod f.2675,-, gedaan door Arend van Groenou, rustend predikant te Kampen. Peter Teune, bouwman te Kampen, verhoogt dit bedrag met f.200.-. De hoogste inschrijver voor het tweede perceel is Herbert Gallé, koopman te Kampen, met een bedrag van ƒ.1727,-.
Aktebenoemingen:
veiling
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
twee boerenhuizen  
Aktenummer:
0268 (ook: 0267 en 0273)
bieder:
Herbert Gallé  
Arend van Groenou  
Peter Teune  
Executeur-testamentair:
H. A. de Chalmot  
J. Schallenberg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-511c