Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
11  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1298 De 3 verkopers dragen in volle eigendom hun erfportie van hun op 2 februari 1822 overleden moeder over aan hun broer, zijnde driekwart van de geschatte waarde van huis en boedel, zijnde ƒ 250 per persoon. Het perceel is nog bezwaard met een hypothecaire schuld van ƒ200.
Aktebenoemingen:
transport van erfdeel
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis en where  
Aktenummer:
1298
verkoopster, schuldeiseres:
Marrigje School  
Verkoper:
Johan Fredrik Berk  
Albert School  
schuldeiseres:
Nieuwenburg  
Verkoopster:
Anna School  
Koper:
Hermanes School  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515a
 
 
 
 
 
Notariële akte
3899 N. Vos verkoopt voor ƒ 200 haar aandeel in de nalatenschap van haar moeder aan haar vader M. J. Vos, waaronder haar 1/8 deel in de beide huizen.
Datum:
07-08-1841
Aktebenoemingen:
transport van erfdeel
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
2 huizen huizen met erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3899
gevolmachtigde:
Willem van Berkum Bijsterbos  
verkoopster, volmachtgeefster:
Nette Vos  
Koper:
Mendel Joseph Vos  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-557b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3570 G.J. Oedekerk cedeert en draagt over aan haar schoonvader G. Keuter een geldbedrag van ƒ 1171,19½ met de last van vruchtgebruik ten behoeve van haar moeder.De cedente heeft evenals haar broer Andries in 1829 een dergelijke vaderlijke erfportie toebedeeld gekregen.
Datum:
06-02-1840
Aktebenoemingen:
transport van erfdeel
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3570
Eigenaar:
Gerrit Keuter  
eigenares (vorige):
Gerritdina Johanna Oedekerk  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-556a
 
 
 
 
 
Notariële akte
3265 Aaltje, Grietje , Jan en Hermina verkopen voor ƒ 400 aan hun broer Rein Tiemes van der Weerd, alle kinderen van wijlen Willem Jans van der Weerd en Elisabeth Reins Voet, hun aandelen van het uit de ouderlijke boedel aangeërfde huis op de Burgwal te Kampen, waarvan Rein Tiemes reeds als erfgenaam een vijfde toebehoorde.Als bijlage is een akte van machtiging bijgevoegd.
Datum:
22-10-1838
Aktebenoemingen:
transport van erfdeel
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where met tuin  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3265
gevolmachtigde:
Dries Johannes ten Klooster  
verkoper, volmachtgever:
Jan van der Weerd  
verkoopster, volmachtgeefster:
Hermina van der Weerd  
Koper:
Rein Tiemes van der Weerd  
Verkoopster:
Aaltje van der Weerd  
Grietje van der Weerd  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-554b