Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
114  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1413 Cessie van een hypothecaire schuldbekentenis d.d. 5 mei 1806 van ƒ 200 met daarop 4,75 procent rente per jaar speciaal gevestigd als eerste verband op het genoemde onroerend goed. De rente wordt heden verhoogt tot 5 procent per jaar.
Aktebenoemingen:
transport van een schuldvordering
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis en where  
Aktenummer:
1413
Koper:
Egtbert Louws de Ruijter  
Schuldenaar:
Hendrik Berghuijs  
Verkoper:
Jan Bartels van der Kolk  
Borg:
Bernardus Leembroek  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1376 Cessie van hypothecaire vordering van ƒ 250 oorspronkelijk d.d. 14 mei 1806 en speciaal gevestigd op de genoemde percelen en ter kennis gebracht van de schuldenares.Belending: -tussen de hoven van G.J.Berghuis en J.de Haas, -tussen de hoven van Paulus Bakker en A.J.ter Steege
Aktebenoemingen:
transport van een schuldvordering
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
2 hoven  
Aktenummer:
1376
schuldenares:
Catharina Louisa Wolters  
Schuldeiser:
Henrikus Johannes van Kempen  
Jan Scheffer  
Jan Sennekes  
schuldeiseres:
Willempje Cornelis de Wilde  
Schuldenaar:
Hendrik Wilderdijk  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1368 Cessie van een hypothecaire schuldbekentenis van ƒ 800 d.d. 4 april 1821 speciaal gevestigd op genoemde onroerende goederen, die reeds bezwaard zijn met ƒ 2600
Aktebenoemingen:
transport van een schuldvordering
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
½ Wester in 6 greezen  
7½ grees hooi- of weideland  
no 76  
177 roeden bouwland  
120 roeden bouwland  
1 morgen 143 roedenbuitendijks hooiland "Pelsersland"  
2 morgen 507 roeden hooiland "Rommeltuit"  
Huis, berg en schuur  
Aktenummer:
1368
Schuldenaar:
Gerrit Langen  
Verkoper:
Hendricus Johannes van Kempen  
Koper:
Bernardus Kesselaar  
Schuldeiser:
F. Marius  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1291 Cessie en overhandiging van hypothecaire schuldbekentenis van ƒ 1000 rentende 5 procent per jaar. Het kapitaal is gevestigd op de genoemde onroerende goederen, die reeds bezwaard zijn met ƒ 2000 en ƒ 1000.Belending: tussen het eigendom van Anthonie Boeve en de zgn Plantagie
Aktebenoemingen:
transport van een schuldvordering
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
2 huizen  
Aktenummer:
1291
Schuldenaar:
Jacob Tichler  
Schuldeiser:
Peter Beijer  
Hendricus Johannes van Kempen  
schuldenares:
Maria Diederica van Heimenberg  
schuldeiseres:
Hermanna van Houten  
J.M. van der Poll  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515a