Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
Filter: testamentx
beacon
1.349  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1425 Aanstelling tot enige en universele erfgenamenvan alle na te laten goederen. Testateur is blind en behoeft dagelijks hulp, bijstand en verzorging en is alleenstaand geworden door het overlijden van zijn vrouw.
Aktebenoemingen:
testament
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1425
Erfgenaam en voogd:
Aard Kloek  
erfgename:
Geertje Hendriks de Groot  
Testateur:
Reijer Teunis Schuurman  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1419 De testateur stelt zijn enige en universele erfgename aan.
Aktebenoemingen:
testament
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1419
erfgename:
Gesina van Quinkelen  
Testateur:
Dirk Bosch  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1409 Testatrice legateert aan haar man het vruchtgebruik van alle na te laten goederen en ƒ 600 in eigendom, maar al het lijfstoebehoren, linnen wol, goud en zilver zal dadelijk door de executeuren-testamentair aan de geinstitueerde erfgenamen worden uitgerijkt. Tot enige en universele erfgenamen worden de kinderen van broer Andries benoemd. Verder worden diverse leden van de familie Kroeze als legatarissen benoemd en voor ƒ 100 ook de Armenstaat van de stad Kampen.
Aktebenoemingen:
testament
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1409
administrerende voogd:
Gerrit Jan Deetman  
Willem Deetman  
Testatrice:
Maria Kroeze  
Executeur-testamentair:
Peter Beijer  
Gerrit Jan Engelen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1408 Testateur legateert aan zijn vrouw Maria Kroeze het vruchtgebruik van al zijn bezittingen, onder de voorwaarde dat zij levenslang verplicht is wekelijks 2 gulden te betalen aan Rijer Engelen en Anna Witteveen. Tot enige en universele erfgenamen worden zijn zusters benoemd en ook 2 executeurs-testamentair. Voorts legaten aan het hervormd kerkgenootschap en aan een neef en een nicht.
Aktebenoemingen:
testament
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1408
Testateur:
Jan Witteveen  
Executeur-testamentair:
Peter Beijer  
Gerrit Jan Engelen  
erfgename:
Anna Witteveen  
Gerharda Witteveen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b