Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
Filter: royementx
beacon
1.166  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1392 Toestemming tot het royeren van een hypothecaire inschrijving van ƒ 535 d.d. 12 mei 1806 gevestigd op het genoemde onroerend goed. De machtiging van de schuldeiser is bij de akte gevoegd.
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
5 morgen land "de Oudendijk"  
Aktenummer:
1392
gevolmachtigde:
Willem Bijsterbos  
volmachtgever:
J.D. Schermerts  
schuldenares:
Johanna IJssink  
schuldeiseres:
B.M. van de Polder  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1380 De schuldeiser geeft toestemming tot royement van de hypothecaire inschrijving van ƒ 400 d.d. 19 maart 1821 gevestigd op het genoemde onroerend goed te Kampen en het restant ad ƒ 100 blijft gevestigd op het groenland te Kamperveen.Belending: - Kampen: tussen de eigendommen van de heer van der Upwich en Egtbert Vlier. - Kamperveen: ten noorden Abraham Gerber en ten zuiden Jan Brands.
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis, where met hofland  
Groenland "Emerikswende"  
Aktenummer:
1380
Schuldenaar:
Hendrik Stuurop  
Schuldeiser:
Jacobus Godschalk  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1375 Toestemming tot het royeren van een hypothecaire inschrijving van ƒ 800 d.d. 19 februari 1812 gevestigd op de genoemde onroerende goederen.Belending : aan de landen van Peter Meurer en Roelof Cobus.
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
7½ morgen water en land met hagens,2 hutten en turfschuren  
3 morgens groenland "de Hoekkamp"  
Aktenummer:
1375
Schuldeiser:
Peter Meurer  
schuldenares:
Brunselman  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1367 Toestemming tot het royeren van een hypothecaire inschrijving van ƒ 500 d.d. 29 augustus 1811, speciaal gevestigd op het genoemde onroerend goed .
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Tuin met getimmerte  
Aktenummer:
1367
Schuldenaar:
Petrus Bernardus Verver  
schuldenares:
Maria Catharina Drieman  
Schuldeiser:
Fredrik Romijn  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b