Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
2  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0001b De erfgename verzoekt middels haar gevolmachtigde aan de executeurs-testamentair om rekening en verantwoording van de nalatenschap van wijlen P.L.Struchtmeijer, alsmede ook het batig slot te mogen ontvangen.
Datum:
08-03-1811
Aktebenoemingen:
rekening en verantwoording
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0001b
Overledene:
Petrus Lucretius Struchtmeijer  
gevolmachtigde:
Melchior Cremer  
erfgename, volmachtgeefster:
Gesina Catharina Rauwertz  
Executeur-testamentair:
Tammo Adriaanter Berge  
Gerardus Wolters  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560a
 
 
 
 
 
Notariële akte
3508 De gemachtigden doen aan de erfgenaam rekening en verantwoording van de inventarisatie van de huishoudelijke boedel en effecten van wijlen M. van Saanen
Datum:
21-11-1839
Aktebenoemingen:
rekening en verantwoording
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3508
Overledene:
Margaretha van Saanen  
gevolmachtigde, executeur-testamentair:
Jan Albertus Tebbetman  
erfgenaam en volmachtgever:
Jacobus van Moerbeek  
executeur-testamentair, gevolmachtigde:
Barend Rusburg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-555c