Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
Filter: procuratiex
beacon
6  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1373 De volmachtgeefster verleent aan haar zoon volledige volmacht voor alle zaken en haar naam en de firmanaam Jan van der Sluijs Kok te voeren.
Aktebenoemingen:
procuratie
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1373
gevolmachtigde:
Jan van der Sluijs Kok  
volmachtgeefster:
Hendrica van der Sluijs  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1315 In 1806 zijn met het schip "Adamant" met als kapitein J.Beathy, van Amsterdam over Wismar, voor rekening en risico van zeer veel eigenaren en inladers velerlei soorten goederen, gemerkt en ongemerkt, ter consignatie naar Batavia verzonden. De soorten goederen, merken en nummers zijn in de akte vermeld. De ontvangsten voor de verzonden en verkochte goederen berusten nog onder P.Barends. Namens de verzenders worden nu gevolmachtigden aangesteld om de opbrengsten en verantwoording van P.Barends of zijn erfgenamen te ontvangen en hem daarvoor te kwiteren dan wel te dagvaarden en te procederen.
Aktebenoemingen:
procuratie
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1315
consignataris:
Paulus Barends  
gevolmachtigde:
Jacobus Boelen  
Fredrik Willem Sappé  
Directeur:
Hans Carrel Brühns  
Christiaan Rose  
volmachtgever:
Jan Jacob Gerhardt  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0171 Pieter Roetert Tak te Kampen machtigt een niet vermeld persoon om uit zijn naam en van zijnentwege bij de directie van de Grootboeken der Nationale Schuld te Amsterdam te tekenen en in te leveren alle benodigde biljetten te zijne name als bewindvoerder in de nalatenschap van Aaltje Luggies, weduwe van Harm, ten gunste van de minderjarige Elsje Schwab, zoals beschreven in het geheim testament d.d. 04-02-1876.
Datum:
11-10-1884
Aktebenoemingen:
procuratie
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Brevetnummer:
0171
Bewindvoerder:
Pieter Roetert Tak  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-285.3
 
 
 
 
 
Notariële akte
0140 Pieter Roetert Tak te Kampen machtigt een niet vermeld persoon om uit zijn naam en van zijnent wege renten te ontvangen van alle kapitalen in de Grootboeken der Nationale Schuld ten name van Westerhuijs/Pieter Roetert Tak te Kampen als bewindvoerder in de nalatenschap van Aaltje Luggies, weduwe Harm, ingevolge bepalingen in het geheime testament d.d. 04-02-1876 ten gunste van de minderjarigen: Hannegje Schwab, Elsje Schwab, Jansje Schwab, Aleida Westerhuijs, Harm Westerhuijs, Grietje Westerhuijs, Gerbrand Westerhuijsen Dina Debora Westerhuijs
Datum:
05-01-1884
Aktebenoemingen:
procuratie
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Brevetnummer:
0140
Bewindvoerder:
Pieter Roetert Tak  
Overledene:
Aaltje Luggies  
Erfgenaam:
Harm Westerhuijs  
Gerbrand Westerhuijs  
erfgename:
Hannegje Schwab  
Elsje Schwab  
Jansje Schwab  
Aleida Westerhuijs  
Grietje Westerhuijs  
Dina Debora Westerhuijs  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-285.3