Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
9  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0962 Opzegging van hypothecaire lening van ƒ 800 per 1 mei 1820. De vorige eigenaar van het huis heeft bij de verkoop ervan ook de hypotheek, met goedvinden van de geldgever, daarop overgedaan aan de nieuwe eigenaar. Aangezien de schuldenaar menigvuldige reparaties verplicht was te doen hoopt hij op 1 mei ƒ 200 te zullen kunnen aflossen en de verschuldigde rente.
Aktebenoemingen:
proces-verbaal
Notaris:
Verhaagen, H. R.
Object in akte:
huis "de Bonte Os"  
Aktenummer:
0962
eigenares (vorige):
Janna Rams  
eigenaar(vorige):
Mar ten Haverkamp  
Schuldenaar:
Fokko Groen  
Schuldeiser:
Gerrit van Heerde  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-514a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0908 De voogden over de 3 minderjarige kinderen van de overledene stellen een vordering in tegen de vader van ƒ 350 wegens rechten op de erfportie van de overleden grootmoeder van vaderszijde, zoals vastgelegd in een contract d.d. 26 mei 1814. De vader stelt voor dit bedrag in mindering te brengen op zijn aandeel in zijns moeders erfenis, waarmee de executeur genoegen neemt en toezegt bij liquidatie van de erfenis het bedrag in handen te zullen stellen van de voogden.
Aktebenoemingen:
proces-verbaal
Notaris:
Verhaagen, H. R.
Object in akte:
n.v.t.  
Aktenummer:
0908
toeziend voogd:
Willem Vogel  
Overledene:
Geesjen Willems Bos  
Vader:
Minicus Claassen Riesebos  
Executeur-testamentair:
Fredrik de Bonte  
Voogd:
Jan H.Z. Pelleboer  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-514a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0704 Sommatie tot aflossing en betaling van de kapitale som van ƒ 450 met de nog te betalen renten op de vervaldatum van 13 juni 1818.
Aktebenoemingen:
proces-verbaal
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0704
schuldenares:
Anna Jans  
Schuldenaar:
Jan Bosman  
schuldeiseres:
Genesis  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-513b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0699 Sommatie om een kapitale som van ƒ 150 met de nog te betalen renten af te lossen en te betalen op 1 november 1818.
Aktebenoemingen:
proces-verbaal
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0699
Schuldenaar:
Gerrit Leeffers  
Schuldeiser:
Geert van Dijk  
schuldenares:
Geesjen Hendriks  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-513b