Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
105  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1416 Verpachting van enige stukken bouw- en groenland. De condities zijn artikelsgewijs in de akte opgenomen. Totaal opbrengst ƒ 352,25.
Aktebenoemingen:
openbare verpachting
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Bouw- en groenland  
Aktenummer:
1416
Pachter:
Toon van den Berg  
Arend Hofsté  
Arend Kalter  
Harmen Kalter  
Jacob Kattenberg  
Wm Gerrits Kerker  
Jan Kooster  
H. Rensink  
Hendrik Schemmekes  
Harm Stoel  
Jan Stoel  
Jan Wagterveld  
Marten Wagterveld  
Gerrit Wesenberg  
Jacob Wesenberg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1330 De pachtvoorwaarden zijn artikelsgewijs in de akte vermeld. De verpachting is voor het lopende jaar en heeft totaal opgebracht ƒ 443,75.
Aktebenoemingen:
openbare verpachting
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
8 percelen  
Aktenummer:
1330
borg, pachter:
Egtbert Flier  
Verpachter:
Sluismeesteren van Kamperveen  
Borg:
Harmen Bos  
Wicher Wolters van Dijk  
Hendrik Koers  
Cornelis Kwakkel  
Jan van 't Veen  
Jan van der Weg  
Hk. W. van Werven  
Pachter:
Cornelis Bos  
Hendrik Alexander de Chalmot  
Rutger Koers  
Cornelis van 't Veen  
Harm van Werven  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515a
 
 
 
 
 
Notariële akte
1310 De verpachting voor 1 jaar heeft opgebracht ƒ96,15. De pachtvoorwaarden zijn artikelsgewijs in de akte vermeld.
Aktebenoemingen:
openbare verpachting
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
7 percelen bouw- en groenland, inclusief de etgroen  
Aktenummer:
1310
Verpachter:
Schepers  
Pachter:
Toon van den Berg  
Arend Hofstede  
Arend Kalter  
Harm Kalter  
Hendrik Kattenberg  
Jacob Kattenberg  
Gerrit Wezenberg  
Gerrit Janszn Wezensenberg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515a
 
 
 
 
 
Notariële akte
1302 Verhuring voor 1822 van 22 percelen van de Erfgenamenlanden, rietlanden, dijken en wegen in de polder Kamperveen. De pachtvooorwaarden zijn artikelsgewijs in de akte vermeld. Totale opbrengst ƒ 535,25.
Aktebenoemingen:
openbare verpachting
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1302
Verpachter:
Sluismeesters van Kamperveen  
borg, pachter:
Philip van Dijk  
Cornelis Alberts Kwakkel  
Peter Post  
Klaas Gerrits van der Veen  
Jan van 't Veen  
pachtster:
Dirk Pol  
Borg:
Toon Benekamp  
Klaas Gerrits Buijer  
Wiecher Wolter van Dijk  
Dries van den Heuvel  
Egtbert Immeker  
Jacob Kooijman  
Willem Dirks Kroon  
Jan Dries Mulder  
Evert Palland  
Roelof Plender  
Arend Schilder  
Arend Roelofs Schilder  
Barend Schilder  
Tijmen Claassen Smit  
Pachter:
Aalt van den Bos  
Jan van Dieren  
Rutger Albers Koers  
Dirk Lindeboom  
Dirk Lourens Mulder  
Jan van 't Oever  
Jan van Ommen  
Roelof Schilder  
Peter Aalts van der Snee  
Harmen Vredeveld  
Jacob van Wesep  
A. van Zuthem  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515a