Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
Filter: machtigingx
beacon
12  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0130 A. de Nijs verstrekt een machtiging aan H. Kock om zijn belangen te behartigen tijdens zijn afwezigheid vanwege zijn aanstaand vertrek naar Oost Indien.
Datum:
21-07-1811
Aktebenoemingen:
machtiging
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0130
gevolmachtigde:
Hendrik Kock  
volmachtgever:
Adriaan de Nijs  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0042 H.A.de Nijs en zijn echtgenote M. Fullings verstrekken een machtiging aan F.J. Auwers om hun zakelijke belangen te behartigen in en om Kampen.
Datum:
06-05-1811
Aktebenoemingen:
machtiging
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0042
gevolmachtigde:
Franciscus Johannes Auwers  
volmachtgeefster:
Maria Fullings  
volmachtgever:
Adriaan de Nijs  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0008 J.N. Meijnhardt te Kampen machtigt zijn generale en speciale procureur in Parijs om een som geld te innen van J.W. Verhagen te Versailles en bij weigering dat te vervolgen bij tribunalen en gerechten. De acte is in het frans gesteld.
Datum:
23-03-1811
Aktebenoemingen:
machtiging
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0008
gevolmachtigde:
Beaudeloque  
schuldeiser en volmachtgever:
Jean Nicolas Meijnhardt  
Schuldenaar:
J W Verhagen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0007 Met een apointement d.d. 19 december 1805 van de Magistraat van Kampen verstrekt Antonia van Zegen een machtiging aan F.G. Blok te Leiden en aan O.H. Moulin om gelden te vorderen van haar man H. F. Wolf te Zoeterwoude en daarvoor alles te doen wat nodig of noodzakelijk blijkt.
Datum:
20-03-1811
Aktebenoemingen:
machtiging
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0007
gevolmachtigde:
François Gualterus Blok  
Otto Hendrik Moulin  
volmachtgeefster:
Antonia van Zegen  
Schuldenaar:
Harmen Frans Wolf  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560a