Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
3  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0222 Afgegeven ten verzoeke van de heer Jansen te Arnhem een afschrift van een uitreksel van het geboorte register te Billiton in 1871, waarin de geboorte van Carel Jansen is vastgelegd als zoon van W.R.Jansen en de vrije inlandse vrouw Alipa, waarna het origineel aan de heer Jansen wordt teruggegeven
Datum:
10-04-1886
Aktebenoemingen:
copie collationnée
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Brevetnummer:
0222
zoon:
Carel Jansen  
bezitter:
Jansen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-285.4
 
 
 
 
 
Notariële akte
0221 Afgegeven ten verzoeke van den heer Jansen te Arnhem een afschrift van een beschikking van de Raad van Justitie te Batavia waarbij R.L.Jansen te Enschede wordt benoemd tot voogd voor Carel Jansen, waarna het origineel aan de heer Jansen wordt teruggegeven
Datum:
10-04-1886
Aktebenoemingen:
copie collationnée
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Brevetnummer:
0221
bezitter:
Jansen  
Voogd:
R.L. Jansen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-285.4
 
 
 
 
 
Notariële akte
0150 Ten verzoeke van Gerardus Luijmes te Kampen, bezitter van het origineel, opgemaakt en vergeleken een afschrift ener akte van speciale volmacht op 17-11-1883 verleden voor notaris Joan Alexander Cambier te Sidho-Ardjo, residentie Soerabaia, Eiland Java, waarin Johannes Albertus Schreiner zijn moeder de weduwe Schreiner-Aldag tot zijn gevolmachtigde stelt over zijn in Europa verblijvende kinderen met name Henry George Godfried en Johannes Albertus Reginus Schreiner.
Datum:
30-05-1884
Aktebenoemingen:
copie collationnée
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Brevetnummer:
0150
bezitter:
Gerardus Luijmes  
gevolmachtigde:
Aldag  
volmachtgever:
Johannes Albertus Schreiner  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-285.3