Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
2  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1044 Aanstelling door de firma H.Otten en compagnie tot hun enige correspondent en commisionair in Noord- en Zuid Holland tegen een commissie van 10 procent alsmede vergoeding van vrachten, briefporten en andere aan te wenden kosten. De commissionair zal alleen voor de firma werkzaam zijn, behoudens zijn eigen handel in harstvernis.
Aktebenoemingen:
contract
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1044
correspondent en commissionair:
Evert Cornelis van Marle  
firmant:
Jan Jacob Gerhard  
Hermanes Otten  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-514b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0393 Ten overstaan van de burgemeester, verklaren contractanten om de negenjarige Willem Jan van den Noord, zoon van Gerrit, voor ƒ 50 per jaar een ordentelijke opvoeding te geven, voor onderwijs te zorgen en een goed ambacht te doen leren. De vergoeding is de opbrengst van een lening ad ƒ 1000 tegen 5 procent rente gevestigd op het pand op de Oudestraat. Mocht Willem Jan minderjarig komen te overlijden dan zal de jaarlijkse uitkering worden verhoogd tot ƒ 79 in mindering op de lening.
Aktebenoemingen:
contract
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
huis  
Aktenummer:
0393
Eigenaar:
Jurrien Kuijlman  
zoon:
Willem Jan van den Noord  
Contractant:
Barend Ruijter  
Voogd:
Dirk van den Noord  
contractante:
Annigje Ottenhorst  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512a