Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
58  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
0273 De erfgenamen verstrekten in augustus en september 1811 een volmacht aan verver Adriaan Hendrik Harenberg en loodgieter Abraham Jilink die echter buiten staat zijn zich naar Haarlem te begeven, zodat nu een nieuwe volmacht wordt gegeven aan Jan Gartman om hun aandeel in de nalatenschap in Haarlem te ontvangen en de erfgenamen te representeren.
Datum:
05-12-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0273
erfgenaam en volmachtgever:
Dirk van Galen  
Jacob Jilink  
Overledene:
Everdina Schaasbergen  
erfgename en volmachtgeefster:
Susanna van Galen  
gevolmachtigde:
Jan Janszn Gartman  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0268 C.L. en H.J. Neuhaus verstrekken een machtiging aan H. Santvoort te Den Bosch om al hun belangen te behartigen en hen te representeren, zowel in als buiten rechte.
Datum:
30-11-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0268
gevolmachtigde:
Herman Santvoort  
volmachtgeefster:
Christina Louisa Neuhaus  
Hendrica Jacobina Neuhaus  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0261 W. Beeckman verstrekt een machtiging aan H.F. Kruijthoff omin Batavia al zijn uitstaande zaken waar te nemen en te administreren speciaal om van secretaris generaa Lieven Willem Meijer gelden af te vorderen die van de raad ordinaris Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk zijn ontvangen, alsmede de wissels ten laste van de lieutenant militair Bac over te nemen.
Datum:
27-11-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0261
gevolmachtigde:
Hendrik Tilenius Kruijthoff  
volmachtgever:
Willem Beeckman  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0257 G.J.E.Sonmans Franke verstrekt een machtiging aan H. Winkelman om zich te vervoegen aan het bureau van de commissaris van de maritime inscriptie vanwege het pensioen van ƒ 300 op naam van haar zoon Jan Joost Christiaan Gaijmans waar zij als weduwe het genot van heeft, aan te tonen met een attestatie de vita van haar zoon d.d. 31 october 1811 en een brevet d.d. 13 juli 1804 van de gewezen Raad der Marine.
Datum:
23-11-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0257
gevolmachtigde:
H Winkelman  
volmachtgeefster:
Geertruida Johanna Elisabeth Sonmans Franke  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b