Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
7 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akte
0277 B. Nieuwenhuis sr. verkoopt voor ƒ 400, dwz het nog niet afgeloste deel, in zijn hoedanigheid van voogd over wijlen C. Ecker, weduwe van M. Riegen, aan D. Pruimers een schuldbekentenis op onderpand van huis, erve en where, gelegen tegenover de Latijnse scholen, genaamd "de Bonte Os". Oorspronkelijke schuldbrief door Arend van Dijk en Willemina van Stegeren ten behoeve van Petertje Lijndrager, weduwe van Willem Smit, grootƒ 500, gepasseerd op 4 november 1774 voor de schepenen van Kampen; op 25 februari 1777 overgenomen door Jan van der Ree en Jannegie Rams; op 9 november 1802 getransporteerd aan Benjamin Nieuwenhuis en wijlen mede voogd Jan Krips.
Datum:
07-12-1811
Aktebenoemingen:
transport van een schuldvordering
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
huis, erve en where, genaamd "de Bonte Os"
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0277
voogd, schuldeiser:
Benjamin Nieuwenhuis sr
Koper:
D Pruimers
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0172 De gevolmachtigden E. Schallenberg, A. Weijenberg en J. Slot verkopen namens Lucretia Vrijdag voor ƒ 500 met daarbij de renten aan P. Beijer een schuldbekentenis op onderpand van een huis aan de Koornmarkt, wijk 1 nr. 42 ten laste van timmerman Jacob Best.
Datum:
29-08-1811
Aktebenoemingen:
transport van een schuldvordering
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
huis
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0172
gevolmachtigde:
Egbert Schallenberg
Jan Slot
Arend Weijenberg
schuldeiser en volmachtgever:
Peter Beijer
schuldeiseres en volmachtgeefster:
L Vrijdag
Schuldenaar:
Jacob Best
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0148 Het echtpaar J. Tichler en M.D. Heimenberg verkoopt een schuldvordering van ƒ 1500 aan en ten behoeve van F. Romeyn ten laste van J. Teune en zijn echtgenote A. Hupser.
Datum:
08-08-1811
Aktebenoemingen:
transport van een schuldvordering
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0148
Koper:
Fredrik Romeijn
Schuldenaar:
Jan Teune
Verkoper:
Jacob Tichler
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0131 De administrateur en executeur-testamentair van C.Ekker, B. Nieuwenhuis sr., verkoopt een schuldvordering d.d. 9 juni 1808 van ƒ 800 ten behoeve van W. Welmers op P. van Aalten of Aalts en zijn echtgenote L. Mulders met als onderpand veen-, hooi- en weiland te Oosterwolde en Oldebroek.
Datum:
21-07-1811
Aktebenoemingen:
transport van een schuldvordering
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
6 gresen land
8 greesen hooi- of weiland
1 mudde zaailand
veentje
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0131
executeur-testamentair, administrateur:
Benjamin Nieuwenhuis sr
Overledene:
Christina Ekker
schuldenares:
Lubbertje Driesen Mulders
Schuldenaar:
Peter Aalten
Koper:
Wilhelm Welmers
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
Pagina: 1