Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
8 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akte
0146 Abraham Hoogeboom en zijn echtgenote Maria Augusta Bernardina Josepha de Vicq, beiden te Kampen, geven volmacht aan een niet vermeld persoon om namens hen aandelen in de Nederlandsche Handel- Maatschappij over te dragen en alle daarbij behorende handelingen te verrichten
Datum:
07-04-1884
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Brevetnummer:
0146
volmach:
Abraham Hoogeboom
volmachtgeefster:
Maria Augusta Bernardina Josepha de Vicq
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
II-285.3
 
 
 
 
 
Notariële akte
0136 Aaltje Mossel en echtgenoot Peter Bruins Visscher als moeder-voogdes en medevoogd over Jacobus Groenewoud; Willem Karel, toeziend voogd, allen te Kampen machtigen een niet vermeld persoon om hen te vertegenwoordigen in de afwikkeling van de nalatenschap van grootvader Hendrik Groenewoud ten behoeve van erfgenaam Jacobus Groenewoud .
Datum:
18-03-1883
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Brevetnummer:
0136
Overledene:
Hendrik Groenewoud
Moeder en voogdes:
Aaltje Mossel
medevoogd:
Peter Bruins Visscher
toeziend voogd:
Willem Karel
Erfgenaam:
Jacobus Groenewoud
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
II-285.3
 
 
 
 
 
Notariële akte
0116 Aaltje Mossel , eerder weduwe Cornelis Groenewoud, thans gehuwd met Peter Bruins Visscher als moeder en voogdes van de minderjarigen Jacobus Groenewoud; Peter Bruins Visscher en Willem Karel, allen wonende te Kampen machtigen een onvermeld persoon om hen te vertegenwoordigen bij de ontzegeling en inventarisatie van de boedel en nalatenschap van wijlen Hendrik Groenewoud, in leven gehuwd met Martha Verwoert, te Monnickendam mede ten behoeve van de minderjarige Jacobus Groenewoud
Datum:
15-10-1882
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Brevetnummer:
0116
Moeder en voogdes:
Aaltje Mossel
toeziend voogd:
Willem Karel
Vader:
Cornelis Groenewoud
Overledene:
Hendrik Groenewoud
Echtgenoot:
Peter Bruins Visscher
Kind:
Jacobus Groenewoud
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
II-285.3
 
 
 
 
 
Notariële akte
0112 Michaël de Veer, als gehuwd met Adriana Wilhelmina Moore en Gustus Philip Paul Baron Creutz als gehuwd met Patricia Moore te Kampen woonachtig geven volmacht aan Charles Mussenden te St Eustatius om bij overlijden van hun schoonvader de boedel en nalatenschappen naar behoren volledig af te wikkelen en of te likwideren.
Datum:
17-08-1882
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Brevetnummer:
0112
gevolmachtigde:
Charles Mussenden
Echtgenoot:
Gustus Philip Paul Creutz
schoonvader:
Raapzaat Heijliger Moore
volmachtgever:
Michaël de Veer
volmachtgeefster:
Adriana Wilhelmina Moore
Patricia Moore
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
II-285.3
 
 
 
Pagina: 1