Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
6 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akte
0083 Scheiding en verdeling van de gemeenschappelijke boedel, die bestaan heeft tussen B. Post en wijlen haar echtgernoot H. Post, voornoemd, op verzoek van B. Post; J. van Dijk; H. Post; J. ten Napel;A. de Leeuw; G. van den Burg en J. Gunnink Jurrieszoon, J. Holtland derkszoon en Jan Post senior Betreft o.m. levende have, boerengereedschappen, zilveren voorwerpen, een boerenwoning met schuur en hooibergen op de Mandjeswaard, klederen en contante gelden.(In de akte komen meerdere comparanten voor).
Datum:
06-04-1882
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Bakker, D.
Object in akte:
boerenwoning met schuur en hooibergen
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0083
Erfgenaam:
Gerrit van den Burg
Jan van Dijk
Albert de Leeuw
Jan ten Napel
Geertje Post
Jantje Post
toeziend voogd, erfgenaam:
Hendrik Post
erfgename, voogdes:
Beeltje Post
Taxateur:
Jan Post senior
Jan Jurrieszoon Gunnink
Jan Derkszoon Holtland
erfgename:
Aaltje Post
Dirkje Post
Erflater:
Harm Post
Overige personen:
D Bakker
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-284a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0079 Eerste comparitie van scheiding en verdeling van de nalatenschap van Jacob van Dijk, landbouwer te Wilsum, in leven gehuwd met wijlen Berendje van Schellen, en met Annigje Bosch, voornoemd.
Datum:
21-03-1882
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0079
erfgename, moeder-voogdes:
Annigje Bosch
Erflaatster:
Berendje van Schellen
toeziend voogd:
Luch van Schellen
Gerrit van der Weerd
gevolmachtigde:
Gerard Wicherlink
Erfgenaam:
Aart van Dijk
Willem van Dijk
Derk Kanis
Jan Kloosterman
erfgename:
Hilligje van Dijk
Jentje van Dijk
Voogd:
Jan van Dijk Aart Lubbertszoon
Erflater:
Jacob van Dijk
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-284a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0052 Boedelscheiding en verdeling van de nalatenschap, die bestaan heeft tussen Jacobus Cornelis van Putten en zijn overleden echtgenote Johanna van Dijk.De inventaris bestaat o.m. uit roerende- en onroerende goederen (zie akte), gouden en zilveren voorwerpen en contanten.
Datum:
23-09-1881
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0052
Erflaatster:
Johanna van Dijk
erfgenaam, toeziend voogd:
Johannes Hendrikus Putten van
Taxateur:
Arend Andries Fopma
Hermanus Riesebos
Jan Putten van
Erfgenaam:
Gerrit Putten van
van Jacob Willem Putten
van Hendrik Jacob Putten
Erfgenaam en voogd:
Jacobus Cornelis Putten van
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-284a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0051 Boedelscheiding en verdeling van de nalatenschap van de echtelieden wijlen H.J.G. Gosenson en wijlen L. Bosch.De inventaris bestaat o.m. uit roerende goederen, obligaties, goud- en zilverwerk en contanten.
Datum:
20-09-1881
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0051
Erfgenaam:
Lubbertus Jacobus Gosenson
toeziend voogd:
Albertus Höfelt
Erflaatster:
Lucretia Bosch
Voogd:
Jan Willem van der Velde
erfgename:
Cornelia Johanna Engelina Gosenson
Erflater:
Hendrik Johannes Gijsbertus Gosenson
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-284a
 
 
 
Pagina: 1