Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
18  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
2428 De borgsteller verklaart haar genoemde huizen borg te stellen voor de verplichte successierechten over de legaten waarvan zij het vruchtgebruik heeft en waarvan het kapitaal bestemd is voor de neven van haar overleden echtgenoot, n.l. Albertus Johannes Willem en Christiaan Gerhardus Fredric Marius, zonen van Christiaan Theodore Marius en Gerharda Hermina van Welbergen te Twello.Zij heeft hiertoe een brandverzekering afgesloten op het bovengenoemde pand.
Datum:
01-12-1828
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
woonhuis met tuin en stal of wagenhuis  
huisje  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2428
borgsteller:
Anna Francisca Louise de Swart  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2416 De belanghebbende moet een waarborgsom betalen, omdat hij qualitate qua gelden van de overheid ontvangt en beheert.
Datum:
15-10-1828
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2416
moeder en gevolmachtigde:
Jan Willem Sloet van Oldruitenborgh  
Belanghebbende:
Frederik Lodewijk Nicolaaszn Rambonnet  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2306 De grossier en zijn borgen verklaren te willen voldoen aan hun wettige verplichtingen wat betreft de accijnzen en borgstellingen t.o.v. de Ontvanger der Belastingen in Kampen , wat betreft de voldoening van de verplichte accijns op zout.
Datum:
19-05-1827
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2306
Belanghebbende:
Hendrik Rijkx  
Borg:
Gerrit Willem Rijkx  
Pieter Hillebrand Werff  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2220 Comparant verklaart uit hoofde van zijn functie de vereiste borgtocht te stellen als waarborg van deugdelijk beheer en de namens het land te ontvangen gelden, groot f.1000,- in de vorm van een inschrijving in het Grootboek Der Nationale Werkelijke Schuld te zijner naam.Zijn echtgenote verklaart de borgtocht goed te keuren.Tevens is aanwezig de Provinciaal Inspecteur der Registratie, Kadaster en Loterijen die verklaart de borgtocht aan te nemen.
Datum:
17-07-1826
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2220
echtgenote en executrice:
Maria Nicolazina van Eden  
Belanghebbende:
Gooser Jan Evers  
moeder en gevolmachtigde:
Cornelis Willem Cremer  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-524b