Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
155  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
0049 Boedelscheiding en bedeling van de nalatenschap van de gemeenschappelijke boedel die bestaan heeft tussen B. Boer en de overleden echtgenoot T. Boer.De goederen bestaan o.m. uit levende have, roerende en onroerend goederen, w.o. een boerenwoning op de Vossenwaard, enkele aandelen, obligaties en gouden en zilveren voorwerpen.
Datum:
16-09-1881
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Bakker, D.
Object in akte:
Boerenwoning  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0049
Taxateur:
Gerrit Stoel Zwierdszoon  
Gerrit van Dijk  
Jan Siebrand  
Erfgenaam:
Kornelis Boer  
Willem Meijer Janszoon  
toeziend voogd:
Jan Boer  
Erfgenaam en voogd:
Beeltje Boer  
Hendrik Evink  
Jacob Kooiman  
erfgename:
Aaltje Boer  
Harmpje Boer  
Hendrikje Boer  
Erflater:
Teunis Boer  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-284a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0015 Boedelscheiding en aanbedeling van de gemeenschappelijke boedel van wijlen Derk Jan van den Bos en wijlen zijn echtgenote Geertrui Schuurman.De nalatenschap bestaat uit contanten. Zie voor inventarisatie en familiebetrekkingen akte 13
Datum:
10-01-1881
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0015
voogdes:
Berendina Kok  
Lastgever:
Derk Jan Bomhof  
Gerrit Jan van den Bos  
erfgenaam, lasthebber, toeziend voogd:
Derk van de Bos  
Berend van den Bos  
Erfgenaam:
Gerrit Jan van den Bos  
Gerrit Jan van den Bos  
Derk van den Bos  
Overige personen:
Arend van Berkum  
Pieter Roetert Tak  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-284a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0171 Scheiding en verdeling van de boedel van wijlen H. Meulenkamp en zijn echtgenote L. Vrijdag, waarbij eerst de weduwe van Willem Smit of haar kinderen het woonhuis van de overledene bij de Morrenbrug met het daarnaast staande huis zal genieten; neef Jan van Dijk ontvangt dan ƒ 700 en de erfgenamen een huis op de Burgwal tussen de St Jacobs- en Morrensteeg.
Datum:
29-08-1811
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
huis  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0171
erfgenaam en gevolmachtigde:
Jan van Dijk  
erfgename en volmachtgeefster, moeder-voogdes:
Antonia Steendijk  
gevolmachtigde:
Otto Hendrik Moulin  
Egbert Schallenberg  
Jan Slot  
Arend Weijenberg  
erfgename en volmachtgeefster:
Maria van Dijk  
Jacoba Uilenbroek  
Overledene:
Hendrik Meulenkamp  
volmachtgeefster:
Lucretia Vrijdag  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
4127 Scheiding en verdeling van de boedel van wijlen de ouders van deerfgenamen: C.van der Kolk en zijn echtgenote H. Hollander.
Datum:
15-10-1842
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
Een huis en erf met bos, bouw- en weilanden  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
4127
Overledene:
Hendrika Hollander  
Cornelis van der Kolk  
Erfgenaam:
Albert van der Kolk  
Antonius van der Kolk  
Bernardus van der Kolk  
Peter van der Kolk  
Willem van der Kolk  
erfgename:
Johanna van der Kolk  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-558b