Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
58  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0242 W. Schreuder verstrekt een machtiging aan R. Scheerenberg om namens haar belangen te behartigen bij de executeurs in de boedel van wijlen P. de la Court, overleden te Utrecht wegens haar legaat daarin van ƒ 200.
Datum:
12-11-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0242
gevolmachtigde:
Reinhard Scheerenberg  
volmachtgeefster:
Wilhelmina Schreuder  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0238 J. Kuijlman wordt gemachtigd door Blank en Bungard, kooplieden te Elberfeld, om ƒ 344 te vorderen van Levi Davids teKampen , maar geeft deze machtiging door aan procureur Jan Slot zodat deze middels betaling of bij non-betaling via de vrederechter of rechtens de vordering kan innen.
Datum:
03-11-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0238
gevolmachtigde, volmachtgever:
Jannes Kuijlman  
gevolmachtigde:
Jan Slot  
Schuldenaar:
Levi Davids  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0237 H. van der Poll verstrekt een machtiging aan J. Slot om namens hem gelden te vorderen van zijn voormalige compagnon Hendrik Jan van Kempen hetzij in der minne hetzij door middel van rechten wegens de scheiding van het compagnieschap.
Datum:
03-11-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0237
gevolmachtigde:
Jan Slot  
volmachtgever:
Hendrik van der Poll  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0236 J. van 't Oever verstrekt een machtiging aan H.M. Speelman Wobma om namens het Stadswerkhuis ƒ 60.13.0 te innen bij Anthonie Boer te Alkmaar wegens geleverde en ontvangen kousen en alle handelingen daarvoor te verrichten zowel in der minne als door rechten.
Datum:
02-11-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0236
gevolmachtigde:
Helenius Marinus Speelman Wobma  
volmachtgever:
Jan van 't Oever  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b