Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
15 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Notariële akte
2039 Onder de erfgenamen van Jan Zwiers Veldhuis en Dirkje Stevens Post wordt de nalatenschap verdeeld. De verwantschap wordt aangegeven alsmede het toebedeelde per erfgenaam.Bijgevoegd zijn 3 akten van volmacht.
Datum:
11-04-1825
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2039
Verwante:
Jaapje Stevens Post
Lubbigje Jans Veldhuis
volmachtgever, toeziend voogd:
Gerrit Netjes
Overledene:
Jan Zwiers Veldhuis
erfgenaam en voogd, volmachtgever:
Arend Stevens Post
moeder en gevolmachtigde:
Johannes Sprée
Executeur-testamentair:
Hendrik Jansen Elst
Jan Gerrits Stoel
Verwant:
Aart Hendriks Post
Louw Stevens Post
Gerrit Willems van de Wetering
Voogd:
Jan Lubberts van der Weerd
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-524a
 
 
 
 
 
Notariële akte
1897bis Na het overlijden van Hermanus Bennink, zonder testament na te laten, is er een boedelbeschrijving gemaakt; op basis daarvan hebben de beide erfgenamen verklaard de nalatenschap onderling te hebben verdeeld.
Datum:
24-03-1824
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1897bis
dochter:
Aaltje Bennink
Erfgenaam en voogd:
Geesje Baarlink
Verwant:
Rein Dorgelo
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-523b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1708 Comparanten, erfgenamen van Elizabeth van Stelten, verklaren onderling de nalatenschap tot ieders tevredenheid te hebben geregeld. Rest nog een schuldvordering groot ƒ150.- ten laste van Jan Willems Vos, niet vermeld op de inventarisvan 22 oktober 1822.
Datum:
25-11-1822
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1708
Erfgenaam en voogd:
Gerrit van Stelten
Aart Vos
Schuldenaar:
Jan Willems Vos
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-522
 
 
 
 
 
Notariële akte
1514 De erfgenamen van Gerrit Adolfs Boer, besluiten tot een voorlopige scheiding van de boedel, die bestaat uit onroerend goed met een taxatiewaarde van ƒ 5000, levende have, huishoudelijke inboedel en vorderingen,enz totaal ƒ 11675.
Datum:
07-05-1821
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
huis met getimmerte
een stuk groenland
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1514
Erfgenaam en voogd:
Aalt Kobus Prins
Adolf Gerrits Boer
Cornelis Gerrits Boer
Hendrik Jochems Oldenbroek
Steven Jans van de Weerd
Overledene:
Gerrit Adolfs Boer
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-522
 
 
 
Pagina: 3