Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
155 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 13
 
 
Notariële akte
1985 Jannegjen Schellenberg wil de gemeenschappelijke boedel scheiden die zij bezeten heeft met haar overleden echtgenoot; zij is inmiddels hertrouwd met Dirk van de Heuvel.Tot de boedel behoren roerende en onroerende zaken, alsmede waardepapieren ter waarde van ƒ 9000.De notaris maakt de verdeling.
Datum:
05-12-1832
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1985
Overledene:
Martinus Buisman
toeziend voogd:
Gerrit Schuitert
Taxateur:
Barend Fijnebuik
Jan Reijers
Echtgenoot:
Dirk van de Heuvel
voogdes, boedelhoudster, mede-gerechtigde:
Jannegjen Schellenberg
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-548
 
 
 
 
 
Notariële akte
1915 Sophia Frederika Juliana Wilhelmina Seijffard, Willem Leendertz en Jan Meijlink verzoeken, namens de erven, om scheiding van het erfdeel van Elisabeth Catharina Beeckman, zuster van hele en halve bedde, dat haar abusievelijk was toegedeeld bij de officiele boedelscheiding. De notaris maakt de verdeling.4 volmachten zijn aan de akte bijgevoegd. Zie ook akte I-547 nummer 1786
Datum:
03-08-1832
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1915
Overledene:
Willem Beeckman
moeder-voogdes:
Sophia Frederika Juliana Wilhelmina Seijffard
moeder en gevolmachtigde:
Willem Leendertz
Jan Meijlink
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-548
 
 
 
 
 
Notariële akte
1884 De erfgenamen verklaren, na het overlijden van hun vrouw/moeder, de onverdeelde boedel te willen scheiden.Behalve roerende goederen zijn er ook onroerende goederen.De notaris zorgt voor de verdeling.
Datum:
18-06-1832
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where
huis, erf en where
twee huisjes, erf en where
huis, erf en where
huis, erf en where
drie huisjes, erf en where
huisje, erf en where
huis, erf en where
huisje, erf en where
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1884
mede-gerechtigde:
Gerrit Gerrits van Dijk
Erfgenaam en voogd:
Gerrit Jan Gerrits van Dijk
Jan Gerrits van Dijk
Overledene:
Petertje Wolters
erfgename:
Aartje Gerrits van Dijk
Harmpje Gerrits van Dijk
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-548
 
 
 
 
 
Notariële akte
1850 De erfgenamen, kinderen van Jan Teunis van den Burg en Aaltjen Alberts Koers, verklaren de gezamenlijke boedel te willen scheiden. Deze boedel bestaat uit roerende en onroerende zaken. De notaris regelt de verdeling.
Datum:
10-04-1832
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
15 bunders erf of bouwmansplaats " den Bosch"
12 bunders erf " het Smalle Erf"
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1850
Erfgenaam en voogd:
Albert Jans van den Burg
Peele Koops
erfgename:
Hendrikje Jans van den Burg
Hilligje Jans van den Burg
Aaltje Koops
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-548
 
 
 
Pagina: 13