Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
155  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1985 Jannegjen Schellenberg wil de gemeenschappelijke boedel scheiden die zij bezeten heeft met haar overleden echtgenoot; zij is inmiddels hertrouwd met Dirk van de Heuvel.Tot de boedel behoren roerende en onroerende zaken, alsmede waardepapieren ter waarde van ƒ 9000.De notaris maakt de verdeling.
Datum:
05-12-1832
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1985
Overledene:
Martinus Buisman  
toeziend voogd:
Gerrit Schuitert  
Taxateur:
Barend Fijnebuik  
Jan Reijers  
Echtgenoot:
Dirk van de Heuvel  
voogdes, boedelhoudster, mede-gerechtigde:
Jannegjen Schellenberg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-548
 
 
 
 
 
Notariële akte
1915 Sophia Frederika Juliana Wilhelmina Seijffard, Willem Leendertz en Jan Meijlink verzoeken, namens de erven, om scheiding van het erfdeel van Elisabeth Catharina Beeckman, zuster van hele en halve bedde, dat haar abusievelijk was toegedeeld bij de officiele boedelscheiding. De notaris maakt de verdeling.4 volmachten zijn aan de akte bijgevoegd. Zie ook akte I-547 nummer 1786
Datum:
03-08-1832
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1915
Overledene:
Willem Beeckman  
moeder-voogdes:
Sophia Frederika Juliana Wilhelmina Seijffard  
moeder en gevolmachtigde:
Willem Leendertz  
Jan Meijlink  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-548
 
 
 
 
 
Notariële akte
1884 De erfgenamen verklaren, na het overlijden van hun vrouw/moeder, de onverdeelde boedel te willen scheiden.Behalve roerende goederen zijn er ook onroerende goederen.De notaris zorgt voor de verdeling.
Datum:
18-06-1832
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
huis, erf en where  
twee huisjes, erf en where  
huis, erf en where  
huis, erf en where  
drie huisjes, erf en where  
huisje, erf en where  
huis, erf en where  
huisje, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1884
mede-gerechtigde:
Gerrit Gerrits van Dijk  
Erfgenaam en voogd:
Gerrit Jan Gerrits van Dijk  
Jan Gerrits van Dijk  
Overledene:
Petertje Wolters  
erfgename:
Aartje Gerrits van Dijk  
Harmpje Gerrits van Dijk  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-548
 
 
 
 
 
Notariële akte
1850 De erfgenamen, kinderen van Jan Teunis van den Burg en Aaltjen Alberts Koers, verklaren de gezamenlijke boedel te willen scheiden. Deze boedel bestaat uit roerende en onroerende zaken. De notaris regelt de verdeling.
Datum:
10-04-1832
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
15 bunders erf of bouwmansplaats " den Bosch"  
12 bunders erf " het Smalle Erf"  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1850
Erfgenaam en voogd:
Albert Jans van den Burg  
Peele Koops  
erfgename:
Hendrikje Jans van den Burg  
Hilligje Jans van den Burg  
Aaltje Koops  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-548