Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
9.695 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 11
 
 
Notariële akte
1394 Schuldbekentenis van ƒ 160 rentende 5 procent per jaar. Tot zekerheid en waarborg is ten specialen onderpand het genoemde onroerend goed gesteld, dat reeds bezwaard is met 2 kapitalen van ƒ 1200 en van ƒ 800.Belending: vanaf de hoogeweg tot aan de Geldersche gragt , belent ten zuiden Gerrit Beerts van 't Oever en ten noorden Dirk Nettjes.
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Erve met berg, schuur, where en 33 bunder en 15 roeden groenland
Aktenummer:
1394
Schuldeiser:
R.O.H. van Manen
Jacob Wolff
Schuldenaar:
Cornelis Brands van 't Hul
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
4659
 
 
 
 
 
Notariële akte
1393 Verkoop van enige percelen hakhout in een hagen aan het meer gelegen, enige percelen stobben en afbraakmateriaaal van hout en steen gelegen in de Zendijk, alles te IJsslmuiden. De vekoopvoorwaarden zijn artikelsgewijs in de akte vermeld, evenals de namen van de vele kopers en borgen. Totale opbrengst ƒ 125, 35
Aktebenoemingen:
verkoop van roerende goederen
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1393
Verkoper:
Toon Kolleman
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
4659
 
 
 
 
 
Notariële akte
1392 Toestemming tot het royeren van een hypothecaire inschrijving van ƒ 535 d.d. 12 mei 1806 gevestigd op het genoemde onroerend goed. De machtiging van de schuldeiser is bij de akte gevoegd.
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
5 morgen land "de Oudendijk"
Aktenummer:
1392
gevolmachtigde:
Willem Bijsterbos
volmachtgever:
J.D. Schermerts
schuldenares:
Johanna IJssink
schuldeiseres:
B.M. van de Polder
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
4659
 
 
 
 
 
Notariële akte
1390 Schuldbekentenis van ƒ 800 rentende 5 procent per jaar. Tot zekerheid en waarborg is ten specialen onderpand het genoemde onroerend goed gesteld.
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Woonhuis
Aktenummer:
1390
Schuldeiser:
Jacob Wolff
Schuldenaar:
Dirk Gerrit Engelen
schuldenares:
Alijda Wilhelmina van der Steege
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
4659
 
 
 
Pagina: 11