Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
9.695  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
1394 Schuldbekentenis van ƒ 160 rentende 5 procent per jaar. Tot zekerheid en waarborg is ten specialen onderpand het genoemde onroerend goed gesteld, dat reeds bezwaard is met 2 kapitalen van ƒ 1200 en van ƒ 800.Belending: vanaf de hoogeweg tot aan de Geldersche gragt , belent ten zuiden Gerrit Beerts van 't Oever en ten noorden Dirk Nettjes.
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Erve met berg, schuur, where en 33 bunder en 15 roeden groenland  
Aktenummer:
1394
Schuldeiser:
R.O.H. van Manen  
Jacob Wolff  
Schuldenaar:
Cornelis Brands van 't Hul  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1393 Verkoop van enige percelen hakhout in een hagen aan het meer gelegen, enige percelen stobben en afbraakmateriaaal van hout en steen gelegen in de Zendijk, alles te IJsslmuiden. De vekoopvoorwaarden zijn artikelsgewijs in de akte vermeld, evenals de namen van de vele kopers en borgen. Totale opbrengst ƒ 125, 35
Aktebenoemingen:
verkoop van roerende goederen
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1393
Verkoper:
Toon Kolleman  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1392 Toestemming tot het royeren van een hypothecaire inschrijving van ƒ 535 d.d. 12 mei 1806 gevestigd op het genoemde onroerend goed. De machtiging van de schuldeiser is bij de akte gevoegd.
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
5 morgen land "de Oudendijk"  
Aktenummer:
1392
gevolmachtigde:
Willem Bijsterbos  
volmachtgever:
J.D. Schermerts  
schuldenares:
Johanna IJssink  
schuldeiseres:
B.M. van de Polder  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1390 Schuldbekentenis van ƒ 800 rentende 5 procent per jaar. Tot zekerheid en waarborg is ten specialen onderpand het genoemde onroerend goed gesteld.
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Woonhuis  
Aktenummer:
1390
Schuldeiser:
Jacob Wolff  
Schuldenaar:
Dirk Gerrit Engelen  
schuldenares:
Alijda Wilhelmina van der Steege  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b