Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
9.695  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1398 Schuldbekentenis van ƒ 2200. Ter bestrijding van dit bedrag verkoopt en cedeert de schuldenaar een aantal paarden en runderen ter waarde van ƒ 876, alsmede 17000 ponden hooi op het erf van weduwe Hermen Voerman in het buitendijkse ter waarde van ƒ170 en ongeveer 14000 ponden hooi op het erve "het Meeuwenland" op het haatland ter waarde van ƒ 140, alsmede gerst, riet, 2 boerenwagens , ploeg, eggen alles zullen op het onroerend goed gevestigd blijven samen ƒ 1501. De runderen en paarden zal de schuldenaar stallen, voeden en verzorgen in het genot van melk, mest en kalveren, en het gebruik van de paarden. De resterende ƒ 699 zullen op het onroerend goed gevestigd blijven, dat reeds bezwaard is met ƒ600 en ƒ 300.
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Erve en where "het Meeuwenland"  
Aktenummer:
1398
Schuldenaar:
Aart Freriks van de Weerd  
Schuldeiser:
Jacob Berghuijs  
Isaack Abrahams de Jong en Zn  
Richardus van Romunde  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1397 Schuldbekentenis van ƒ 500 rentende 5 procent per jaar. Tot zekerheid en waarborg is ten specialen onderpand het genoemde onroerend goed gesteld, zoals 5 september 1822 aangekocht van leerlooister Maria Catharina Altergodt, weduwe van Johan Carel Diehl.
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis, hof en where  
Aktenummer:
1397
Schuldeiser:
Aart Weijenberg  
Schuldenaar:
Lubbert van Leuveren  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1396 Verkoopprijs ƒ 300 contant.
Aktebenoemingen:
transport van onroerend goed
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
een achttiende gedeelte land  
Aktenummer:
1396
Verkoper:
Hermanus School  
Koper:
Compagnie Riekend en Jan Last  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1395 De gevolmachtigden worden aangesteld tot executeurs-testamentair om na het overlijden van de volmachtgeefster al datgene te doen en te verrichten of te laten verrichten wat de aard der zaak zal komen te vereisen.
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1395
volmachtgeefster:
Geertje Jochems  
Executeur-testamentair:
David George Escher  
Hendrik Rademacher  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b