Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
277 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 9
 
 
Notariële akte
0245 Ontbinding van een compagnieschap van leer en leerlooierij, die bestaan heeft van 1 september 1810 tot 15 juli 1811, waarvan op 6 november 1811 rekening is opgemaakt ter verdeling van baten en lasten, en bezittingen en schulden.
Datum:
16-11-1811
Aktebenoemingen:
ontbinding van compagnieschap
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0245
Belanghebbende:
Hendrikus Johannes van Kempen
Hendrik van der Poll
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0244 Het echtpaar J. ten Napel en A. Bunskerken verkoopt voor ƒ 1050 aan het echtpaar P.Harms en H. Lubbert een derde deel in een stuk land te IJsselmuiden, genaamd "de Sodde" nr. 846.
Datum:
15-11-1811
Aktebenoemingen:
transport van onroerend goed
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
stuk land genaamd "de Sodde"
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0244
Koper:
Pieter Harms
Verkoper:
Jan ten Napel
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0243 De voogden beëindigen in hun hoedanigheid als voogd over Marrigje Jansen Oldenbroek een hypotheek d.d. 14 juni 1804 van ƒ 500 met als onderpand een kamp groenland te IJsselmuiden "aan de Vuile Molen". Destijds is deze hypotheek gesloten door Jochem Evers ten Napel en zijn echtgenote Janna Jansen Oldebroek. Als bijlage is toegevoegd de beschadigde hypotheekacte van 14 juni 1804 ten overstaan van D.G.Escher, schout te IJsselmuiden.
Datum:
15-11-1811
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
stuk grasland
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0243
Voogd:
Jan Jansen
Albert Lubberts
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0242 W. Schreuder verstrekt een machtiging aan R. Scheerenberg om namens haar belangen te behartigen bij de executeurs in de boedel van wijlen P. de la Court, overleden te Utrecht wegens haar legaat daarin van ƒ 200.
Datum:
12-11-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0242
gevolmachtigde:
Reinhard Scheerenberg
volmachtgeefster:
Wilhelmina Schreuder
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
Pagina: 9