Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Filter: borgtochtx
beacon
129 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Notariële akte
0434 Ten vervolge op de vastlegging van de vaderlijke erfportie bij akte van 23 februari 1813, geeft comparante deze borgstelling voor reeds verschuldigde ƒ 800 ten behoeve van haar 3 onmondige kinderen op stuk land in Mastenbroek, waarmee de voogd over de kinderen genoegen neemt.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
stuk land
Aktenummer:
0434
dochter:
Maria Hollander
Moeder:
Hendrina Brunsselman
zoon:
Hendrik Hollander
Jacobus Hollander
Voogd:
Lammert Hollander
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
4652
 
 
 
 
 
Notariële akte
0397 De borgen stellen zich zowel ieder afzonderlijk als samen borg voor ƒ 1000, die de hospitaalmeester, op de lijst der comptabele ambtenaren der geneeskundige dienst geplaatst zijnde, verplicht is te stellen. De borgtocht wordt voor 3 achtereenvolgende jaren aangegaan.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0397
Belanghebbende:
Jan Adriaan de Ronde
Getuige:
Salomon Haeberly
Christiaan Ühlman
Borg:
Johannes Pijl
Jan van der Weg
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
4651
 
 
 
 
 
Notariële akte
0370 Lemke stelt zich borg voor ƒ 440 in verband met het leveren van een paard ingeval de ritmeester "in batalie mogte sneuvelen".
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0370
Koper:
Jan Willem Verhaagen
Borg:
Aletta Johanna Lemke
Verkoper:
Pollar
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
4651
 
 
 
 
 
Notariële akte
0344 Tichler staat borg voor ƒ 1000, waarvan ƒ 800 tegen 6 procent rente hypothecair via akte gecedeerd is, alsmede een onderhandse lening van ƒ 200 rentende 5 procent beide ten voordele van Wilhelm Welmers. De borg krijgt een preferente vordering van ƒ 400 boven alle andere crediteuren op alle goederen en landerijen van P.A.van der Snee. In het speciaal genoemde veenland onder Oosterwolde is reeds, te goeder trouw. met uitvening begonnen, waardoor het onderpand feitelijk en daarmee ook het gevestigde recht.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
veenland
Aktenummer:
0344
Schuldeiser:
Wilhelm Welmers
schuldeiseres:
Lubbertjen Driessen Mulder
Schuldenaar:
Peter Aalds van der Snee
Borg:
J Tichler
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
4651
 
 
 
Pagina: 8