Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
155  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
3193 Scheiding en deling van de boedel van wijlen A. F. L. de Swart, eerder weduwe van F. C. Marius, laatst echtgenote van W. Bijsterbos ter waarde van ƒ 26079,22.
Datum:
19-05-1838
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
-  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3193
gevolmachtigde:
Isaak van Roijen  
Overledene:
Anna Francisca Louisa de Swart  
volmachtgever:
Willem Bijsterbos  
erfgename:
Rosa Louisa de Swart  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-554b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3052 Scheiding en verdeling van de boedel van wijlen Jannetje of Jantje Stoffels van Dijk. Haar echtgenoot Jan Dirks van Wijhe heeft het vruchtgebruik.
Datum:
30-10-1837
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
boerenerf met huis, schuur  
opstallen  
landerijen  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3052
Erfgenaam:
Gerrit Jan van Dieren  
Gerrit Stoffels van Dijk  
Jacob van Dijk  
Stoffer van Dijk  
erfgenaam, volmachtgever:
Jan van Dijk  
voogd, vruchtgebruiker:
Jan Dirks van Wijhe  
moeder-voogdes:
Driesje Vinke  
Overledene:
Jannetje Stoffels van Dijk  
gevolmachtigde:
Gerrit Koops  
erfgename:
Sijntje van Dijk  
Stijntje van Dijk  
Jannetje Lubbers Russchenburg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-553c
 
 
 
 
 
Notariële akte
2946 Scheiding van de boedel van wijlen Hendrik Kloosterman tussen zijn weduwe Geesje Nieuwenkamp en de kinderen op basis van de gemaakte inventaris d.d. 17 maart 1837 (zie akte 2871) ten bedrage van ƒ 14210. Na aftrek van schulden en correcties is verdeelbaar ƒ 13281,05; elke kindsportie is daarmee ƒ 1660,13, waarmee iedereen akkoord gaat.
Datum:
03-06-1837
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
boerenerf; huis , schuur, bergen, bouw- hooi- en weilanden  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2946
mede-gerechtigde:
Geesje Nieuwenkamp  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-553b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2853 De erfgenamen van Maria Harms van der Kamp, weduwe van Gerrit Roelofs Meijer, verklaren de gemeenschappelijk bezeten boedel voorlopig te willen scheiden.Deze bestaat uit een huis en diverse losse goederen. De notaris verzorgt de verdeling, waarbij het huisje in de Bovenhofstraat wijk 2 nr 200 nog niet is inbegrepen.
Datum:
20-02-1837
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
huis, erf en where  
huisje, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2853
Taxateur:
Nicolaas Plomp  
Lambertus de Waal  
moeder-voogdes:
Stijntje Gijsberts  
Overledene:
Maria Harms van der Kamp  
vader-voogd:
Rijn Lingeman  
erfgename, toeziend voogd:
Herm Meijer  
erfgename:
David Broek  
Berend van der Kolk  
Catharina Meijer  
Grietje Meijer  
Hermpje Meijer  
Marrigje Meijer  
Gerrit Jan van Putten  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-553a