Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
34 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Notariële akte
0397 De borgen stellen zich zowel ieder afzonderlijk als samen borg voor ƒ 1000, die de hospitaalmeester, op de lijst der comptabele ambtenaren der geneeskundige dienst geplaatst zijnde, verplicht is te stellen. De borgtocht wordt voor 3 achtereenvolgende jaren aangegaan.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0397
Belanghebbende:
Jan Adriaan de Ronde
Getuige:
Salomon Haeberly
Christiaan Ühlman
Borg:
Johannes Pijl
Jan van der Weg
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0370 Lemke stelt zich borg voor ƒ 440 in verband met het leveren van een paard ingeval de ritmeester "in batalie mogte sneuvelen".
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0370
Koper:
Jan Willem Verhaagen
Borg:
Aletta Johanna Lemke
Verkoper:
Pollar
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0344 Tichler staat borg voor ƒ 1000, waarvan ƒ 800 tegen 6 procent rente hypothecair via akte gecedeerd is, alsmede een onderhandse lening van ƒ 200 rentende 5 procent beide ten voordele van Wilhelm Welmers. De borg krijgt een preferente vordering van ƒ 400 boven alle andere crediteuren op alle goederen en landerijen van P.A.van der Snee. In het speciaal genoemde veenland onder Oosterwolde is reeds, te goeder trouw. met uitvening begonnen, waardoor het onderpand feitelijk en daarmee ook het gevestigde recht.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
veenland
Aktenummer:
0344
Schuldeiser:
Wilhelm Welmers
schuldeiseres:
Lubbertjen Driessen Mulder
Schuldenaar:
Peter Aalds van der Snee
Borg:
J Tichler
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0341 Door omstandigheden is de pachter genoodzaakt zijn domicilie naar elders over te brengen, waar de borgen geen genoegen mee nemen. De borgen nemen de gepachte percelen dan ook in huur over voor de duur van de resterende 4 jaren huur.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
2 percelen hooiland
Aktenummer:
0341
Borg:
Isaak Abrahams de Jong
Adolph Peeninkhof
Pachter:
Jan Klaas Borger
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512a
 
 
 
Pagina: 8