Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
42  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0005 De erfgenamen van Arend van der Meulen en Geertruida Jekel, verklaren de gemeenschappelijke boedel, waartoe ook vaste goederen behoren, te willen scheiden.Elk der erfgenamen heeft recht op een bedrag van f.300.-.; de notaris maakt de verdeling.
Datum:
20-01-1834
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
huis, erf en where  
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0005
Erfgenaam en voogd:
Johannes van der Meulen  
erfgename:
Catharina van der Meulen  
Hendrika van der Meulen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-530a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0065 De gerechtigden in de nalatenschap van Jan Bartels van der Kolk, willen de gemeenschappelijke boedel ter waarde van ƒ 5495 laten scheiden. De akte vermeldt het overzicht van de scheiding en de namen der gerechtigden.
Datum:
30-07-1833
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
huis, erf en where  
huisje, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0065
voogdes:
Gerrigje Gerrits Westera  
Taxateur:
Jan Jacob Gerhardt  
toeziend voogd:
Berend Jans van der Kolk  
Overledene:
Jan Bartels van der Kolk  
Erfgenaam en voogd:
Jan Jans van der Kolk  
mede-gerechtigde:
Hendrikje Berends Koster van Olst  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-529b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0061 De gerechtigden in de nalatenschap van Willem Bijsterbos en Femmelia Helena Ridder, verzoeken om scheiding van de boedel op basis van de testamenten van genoemde personen, de waarde bedraagt ƒ 84943,36.De boedel moet in twee gelijke delen worden verdeeld: de éne helft voor de staak Bijsterbos en de andere voor de staak ter Braak. Tot de nalatenschap behoort tevens een aanzienlijke hoeveelheid onroerend goed in de provincies Overijssel en Friesland.Bijgevoegd zijn de akten van volmacht.
Datum:
15-07-1833
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0061
Erfgenaam en voogd:
Nicolaas van Berkum Bijsterbos  
Jurjan Nicolaas Bijsterbos  
moeder en gevolmachtigde:
Johannes Jacobus van Ingen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-529b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0026 De erfgenamen van hun echtgenoot/vader Jan Adrianus van Leuven, willen de gemeenschappelijk bezeten boedel laten scheiden, waarvoor de notaris zorg draagt. Het te verdelen bedrag is ƒ 114 over 14 condividenten.
Datum:
23-03-1833
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0026
Erfgenaam en voogd:
Leendert van Leuven  
toeziend voogd:
Bernhard Diederich Leningweber  
moeder en gevolmachtigde:
Lodewijk Brauckman  
Pieter Hendrik van Spangen  
erfgename:
Belia Mol  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-529b