Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
268 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Notariële akte
0150 Ten verzoeke van Gerardus Luijmes te Kampen, bezitter van het origineel, opgemaakt en vergeleken een afschrift ener akte van speciale volmacht op 17-11-1883 verleden voor notaris Joan Alexander Cambier te Sidho-Ardjo, residentie Soerabaia, Eiland Java, waarin Johannes Albertus Schreiner zijn moeder de weduwe Schreiner-Aldag tot zijn gevolmachtigde stelt over zijn in Europa verblijvende kinderen met name Henry George Godfried en Johannes Albertus Reginus Schreiner.
Datum:
30-05-1884
Aktebenoemingen:
copie collationnée
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Brevetnummer:
0150
bezitter:
Gerardus Luijmes
gevolmachtigde:
Aldag
volmachtgever:
Johannes Albertus Schreiner
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
II-285.3
 
 
 
 
 
Notariële akte
0146 Abraham Hoogeboom en zijn echtgenote Maria Augusta Bernardina Josepha de Vicq, beiden te Kampen, geven volmacht aan een niet vermeld persoon om namens hen aandelen in de Nederlandsche Handel- Maatschappij over te dragen en alle daarbij behorende handelingen te verrichten
Datum:
07-04-1884
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Brevetnummer:
0146
volmach:
Abraham Hoogeboom
volmachtgeefster:
Maria Augusta Bernardina Josepha de Vicq
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
II-285.3
 
 
 
 
 
Notariële akte
0140 Pieter Roetert Tak te Kampen machtigt een niet vermeld persoon om uit zijn naam en van zijnent wege renten te ontvangen van alle kapitalen in de Grootboeken der Nationale Schuld ten name van Westerhuijs/Pieter Roetert Tak te Kampen als bewindvoerder in de nalatenschap van Aaltje Luggies, weduwe Harm, ingevolge bepalingen in het geheime testament d.d. 04-02-1876 ten gunste van de minderjarigen: Hannegje Schwab, Elsje Schwab, Jansje Schwab, Aleida Westerhuijs, Harm Westerhuijs, Grietje Westerhuijs, Gerbrand Westerhuijsen Dina Debora Westerhuijs
Datum:
05-01-1884
Aktebenoemingen:
procuratie
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Brevetnummer:
0140
Bewindvoerder:
Pieter Roetert Tak
Overledene:
Aaltje Luggies
Erfgenaam:
Harm Westerhuijs
Gerbrand Westerhuijs
erfgename:
Hannegje Schwab
Elsje Schwab
Jansje Schwab
Aleida Westerhuijs
Grietje Westerhuijs
Dina Debora Westerhuijs
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
II-285.3
 
 
 
 
 
Notariële akte
0138 Arend Evert Jan Werff te Kampen ten laste van Brand Goudbeek te Brunnepe , alleen v.w.b. het aan Elsje Schoonhoven toebehorend huis en erf
Datum:
05-12-1883
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Bakker, D.
Object in akte:
huis en erf
Akteplaats:
Kampen
Brevetnummer:
0138
Schuldeiser:
Arend Evert Jan Werff
Schuldenaar:
Brand Goudbeek
Belanghebbende:
Elsje Schoonhoven
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
II-285.3
 
 
 
Pagina: 8